06.11.2018

Tehnička škola Pula obilježit će 3. Europski tjedan vještina stečenih u strukovnom obrazovanju

U prostorijama Tehničke škole Pula održana je konferencija za novinare u sklopu obilježavanja 3. Europskog tjedna vještina stečenih u strukovnom obrazovanju.

Na konferenciji su bili predstavljeni i EU projekti BLUEKEP i 3DFORVET, na kojima je Istarska županija jedan od partnera, a tiču se Tehničke škole jer su se putem njih opremila 2 školska kabineta: jedan s 12 sofisticiranih računala, a drugi s 3D printerom. Uz opremanje škole projekt će omogućiti učenicima mobilnost, što znači da će učenici Tehničke škole Pula provesti 45 dana u Udinama u regiji Friuli Venezia Giulia gdje će upoznati njihov način školovanja u periodu od prvog ožujka do četrnaestog travnja sljedeće godine, a zatim će talijanski učenici isti period provesti u Puli.

Na konferenciji su govorile ravnateljica Škole Sandra Balde i v.d. pročelnice UO za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije Ivana Dragišić.

Nakon kratkog predstavljanja, u nekoliko su učionica učitelji i učenici predstavili svoje uratke s 3D printera i nekoliko demonstrativnih vježba.