19.02.2019

Izgradnja kanalizacije najvažniji je infrastrukturni projekt Grada Pule

U prostorijama pulske Komunalne palače održan je radni sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša koji borave u Puli u sklopu terenskog obilaska s ciljem procjene spremnosti pripreme projekta aglomeracije Pula Centar kojim je predviđena izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže Pule putem pomoći bespovratnih sredstava EU.

Okupljene je na samom početku pozdravio zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek koji je istaknuo važnost izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže te kako će Grad Pula uložiti sve resurse s ciljem realizacije ovog, za Grad i njegove građane, ključnog projekta.

Obuhvat sustava odvodnje Pula Centar čini uže gradsko središte s pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima ne postoji izveden sustav odvodnje i u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su Veli Vrh, Šijana, Valmade – Monte Serpo, Busoler, Šikići – Škatari, Dolinka – Valdebek te Jadreški. Riječ je o projektu kojim je predviđena izgradnja od čak 39,7 kilometara kanalizacijske meže u kratkoročnom investicijskom planu te 11,9 kilometara dugoročno.

Pored širenja kanalizacijske mreže, projekt Pula Centar predviđa i proširenje sustava vodoopskrbne mreže kao i rekonstrukciju sustava mješovite odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja na Stoji u zoni gospodarske namjene (Molo Carbone).

 

Kako se danas moglo čuti, sastavni dio cjelokupne potrebne studijske i projektne dokumentacije u pripremi za aplikaciju na financiranje putem EU fondova je odabir lokacije pročistača kao i vrsta tehnologije koja će se primijeniti. Ukupno su stoga analizirane dvije lokacije i to Stoja (Molo Carbone) i Valkane. Rezultat studije ukazao je da su te dvije lokacije s tehnološko-ekonomskog aspekta gotovo u potpunosti jednake glede odabira, no izrađena je i dodatna analiza koja osim tehnoloških i ekonomskih aspekata valorizira i lokacije sa sociološkog i ekološkog aspekata. Upravo je s tog aspekata i imajući u vidu želje građana za izmještanjem uređaja s Valkana, lokacija Stoja valorizirana kao povoljnija i primjerenija obzirom da je smještena unutar industrijske zone. Današnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na Valkanama izgrađen je 1987. godine i tijekom godina je održavan kako bi zadržao projektirani kapacitet i funkcionalnost, no prema vodno-komunalnim direktivama potrebno je izgraditi novi, moderan pročistač visokog stupnja pročišćavanja.

Cjelokupna studijska i projektna dokumentacija za aglomeraciju Pula Centar financira se bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda odnosno EU sredstvima, a do sad su već izrađeni idejni projekti, izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi kao i studija procjene utjecaja zahvata na okoliš, izvršene su izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije kako bi se otvorila alternativna lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a glavni projekt nalazi se u fazi izrade.