19.04.2019

U HGK – Županijskoj komori Pula održana radionica o komunikaciji.

Kako ostvariti uspješnu komunikaciju te postići uspjeh u pregovaranju, bilo je riječi na radionici koja je održana danas u HGK – Županijskoj komori Pula.

Radionicu je održao Tomislav Galović s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci koji je predstavio temeljne principe uspješnog poslovnog i međunarodnog pregovaranja. Uspješno pregovaranje temelji se na dobro postavljenoj internoj i eksternoj komunikaciji između dionika u procesu, a uz poznavanje poslovnih običaja, u međunarodnom pregovaranju važno je poznavati i kulturne običaje, ističe Galović. Pritom prepoznavanje neverbalne komunikacije također utječe na kvalitetu interakcije, te na konačan ishod poslovnih procesa.

Predsjednica HGK – Županijske komore Pula Jasna Jaklin Majetić ističe kako su edukativne aktivnosti koje organizira Komora vrlo kvalitetne i intenzivne, te predstavljaju konkretnu potporu tvrtkama članicama u unaprjeđenju njihovog poslovanja i konkurentnosti na tržištu. U 2018. godini HGK – ŽK Pula organizirala je 35 edukacija na kojima je sudjelovalo više od tisuću sudionika koji su teme edukacije i predavače ocijenili vrlo visokim ocjenama.