06.05.2019

Za sigurnost građana, posebice djece uklanja se nagnuto stablo uz dječje igralište u Parku žrtava fašizma

S ciljem osiguranja sigurnosti građana, posebno korisnike dječjeg igrališta u Parku žrtava fašizma, Pula Heruclanea d.o.o.  danas će pristupiti uklanjanju nagnutog stabla Sophore japonice (Styphonolobium japonicum) koji se nalazi u parku, neposredno uz dječje igralište. Na predmetnom stablu izvršen je očevid i specijalistički elaborat o kontroli stabla kojim je, između ostalog, utvrđeno plodište gljiva truležnica te simptomi degradacijskog procesa, odnosno trulež drvnog tkiva u području krošnji, donjeg dijela debla, korijenovog vrata i vlačnog korijena te nagib debla usmjeren upravo u pravcu koncentracije sadržaja na igralištu, posljedično čemu i potreba za uklanjanjem. Po uklanjanju stabla, u narednom periodu, izvršit će se zamjenska sadnja dva stabala na toj lokaciji.