13.06.2019

Prikupljanje glomaznog (krupnog) otpada putem Rolo kontejnera MO Vidikovac, Busoler, Monte Zaro i Šijana

Zbog povećane potrebe za zbrinjavanjem glomaznog otpada, koja je posebno izražena upravo u proljetnom periodu, provest će se dodatna besplatna aktivnost u programu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada na području Pule.

Molimo građane da sa sobom donesu osobnu iskaznicu ili zadnji isječak računa Pula-Herculanea-e zbog evidencije od strane djelatnika Pula Herculanea-e. Prilikom odlaganja otpada molimo da poštujete navedene termine za odlaganje budući je odlaganje izvan spremnika i izvan predviđenog vremena odlaganja kažnjivo. Dozvoljena količina odlaganja otpada je 2m3. Nakon završetka radnog vremena rolo kontejner vratit će se oporabitelju te će idući dan biti postavljen na novu predviđenu lokaciju. Kako bi se omogućilo zbrinjavanje što veće količine glomaznog otpada molimo korisnike da svoj glomazni otpad odlažu prema rasporedu.

 

Otpad koji ne spada u glomazni otpad poput šute, građevinskog otpada, elektronskog otpada, miješanog komunalnog otpada, tekstil i drugo neće biti preuzet. Vrste otpada koje se smiju odložiti navodimo u zasebnom Naputku.

 

MJESNI ODBORLOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERADATUM ODLAGANJAVRIJEME ODLAGANJA 
VIDIKOVACVOLTIĆEVA KOD ZELENOG OTOKA14. 6. 2019.13-20,00 h 
 MARIJANIJEVA KOD BROJA 115.6.2019.8-13,00 h 
 
BUSOLERŠIŠANSKA CESTA – KOD ŠUMICE NA POČETKU BUSOLERA17. 6. 2019.13-20,00 h 
BUSOLERŠIKIĆI – KOD STARE ŠKOLE18. 6. 2019.13-20,00 h 
MJESNI ODBORLOKACIJA POSTAVLJANJA ROLO KONTEJNERADATUM ODLAGANJAVRIJEME ODLAGANJA 
MONTE ZAROROVINJSKA KOD BUNKERA19. 6. 2019.13-20,00 h 
 ŠIJANAIZA STANDE26. 6. 2019.13-20,00 h 
        
 RASKRIŽJE BENČIĆEVA-BRAĆE LEVAK27. 6. 2019.13-20,00 h