05.02.2020

Nove obaveze poslodavaca temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Seminar o radnom pravu koji je organizirala HGK – Županijska komora Pula u suradnji s Odvjetničkim društvom Kallay & Partneri d.o.o. iz Zagreba i podršku ICC Hrvatska (Hrvatski nacionalni odbor Međunarodne trgovačke komore) izazvao je velik interes istarskih gospodarstvenika.

 

Ivan Matić iz Odvjetničkog ureda Kallay & Partneri predstavio je Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koji se prvenstveno odnosi na poslodavce s 50 i više zaposlenih, a koji su izloženi prekršajnoj i drugoj odgovornosti ako ga ne implementiraju. Ovaj Zakon, popularno zvan Zakon o zviždačima donesen je s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Sam zakon nažalost, obiluje brojnim nejasnoćama i nedorečenostima, što značajno povećava rizik od prekršajne i druge odgovornosti poslodavaca i zahtijeva znatne napore u implementaciji ovog zakona u poslovne procese, istaknuo je Matić.

 

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa jedno su od najvažnijih i uvijek aktualnih pravnih pitanja za gospodarstvenike iz područja radnog prava. Propusti poslodavaca i radnika da sve aspekte s tim u vezi urede na odgovarajući način često dovode do dugotrajnih sudskih postupaka koji za obje strane predstavljaju rizik i neugodnost. No, Matić je pojasnio kako na temelju raznovrsne sudske prakse i mišljenja nadležnih tijela, poslodavcima ipak stoje na raspolaganju razni mehanizmi kojima mogu spriječiti i umanjiti takve rizike i neugodnosti.

 

Tu se prije svega misli na usvajanje kvalitetnih akata poslodavca koji reguliraju pitanja iz radnog odnosa, poput pravilnika o radu i ugovora o radu, a koji sadržavaju odredbe koje su u cijelosti u skladu ne samo sa zakonom, nego i s poslovnim potrebama poslodavca.