18.02.2020

Novoizgrađeno javno parkiralište na Novoj Verudi obogaćeno stablima

Današnjom sadnjom 5 stabala lipe i 2 stabla čempresa dodatno je hortikulturno uređena lokacija novoizgrađenog javnog parkirališta na Novoj Verudi te se ujedno doprinijelo zelenom fondu grada.
Javno parkiralište izgrađeno uz raskrižje Palisine i Mardeganijeve ulice, kapaciteta je 31 parkirališnog mjesta, od kojih su 2 mjesta namijenjena za osobe smanjene pokretljivosti.
U sklopu projekta izgrađen je potporni zid, izvedena je oborinska odvodnja i javna rasvjeta. Parkirališna mjesta obrubljena su rubnjacima prema okolnim zelenim površinama i nogostupu.
Izvođač radova izgradnje javnog parkirališta bilo je društvo Tgt Adriatik d.o.o. Pula, odabrano kao najpovoljniji ponuditelj na provedenom javnom natječaju, a ugovorena vrijednost radova iznosi 1,1 milijun kuna bez PDV-a.