10.03.2020

Predavanje mladih znanstvenika Ivana Lorencina i Sandia Baressi Šegota

Istraživačka skupina za umjetnu inteligenciju i robotiku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (“RiTeh AI and Robotics Group”) objavila je  znanstveni članak vezan za optimizaciju pomorskih turističkih ruta u Medulinskom zaljevu. Istraživanje je provedeno u suradnji s profesorom Kazuhirom Ohkura, Ph.D., voditeljem laboratorija na sveučilištu u Hirošimi, Japan.

 

Autori članka su: Sandi Baressi Šegota, mag. ing. comp.,  Ivan Lorencin, mag. ing. el., prof. Kazuhiro Ohkura, Ph.D i prof. dr. sc. Zlatan Car, dipl. ing. (predstojnik zavoda za automatiku i elektroniku Tehničkog fakulteta sveučilišta u Rijeci i voditelj istraživačke skupine za umjetnu inteligenciju i robotiku).

Cilj istraživanja je bilo povezivanje turizma, kao najvažnije gospodarske grane naše općine, i umjetne inteligencije koja se sve više integrira u razne djelatnosti. Rad se nalazi u prilogu.

Mladi znanstvenici održati će dana 11. ožujka 2020. godine s početkom u 19,00 sati u Medulinskom  3MC-u  predavanje vezano za umjetnu inteligenciju i robotiku

 

Tijekom predavanja znanstvenici će dati kratki uvod u aktivnosti i područje istraživanja istraživačke jedinice “RiTeh AI and Robotics Group” od strane prof. Zlatana Cara, nakon čega će predstaviti osnovne koncepte  danas široko korištenih tehnika umjetne inteligencije poput strojnog učenja i evolucijskog računarstva.