23.03.2020

Sutra se otvara novoizgrađeni rotor na raskrižju Rizzijeve i Voltićeve ulice

U utorak, 24. ožujka u prijepodnevnim satima, za sav promet otvorit će se novoizgrađeni rotor
na raskrižju Rizzijeve i Voltićeve u sklopu kojih radova su izgrađena i dva nova autobusna
ugibališta u Rizzijevoj ulici. Zahvaljujući predmetnoj investiciji, u koju je Grad Pula uložio
5,3 milijuna kuna, osim znatno veće sigurnosti u prometovanju, uvelike je povećana
protočnost prometa u tom dijelu grada, posebno kada se uzme u obzir već izgrađen rotor na
raskrižju Rizzijeve i Radićeve, te na raskrižju Rizzijeve i Ceste Prekomorskih brigada.
U sklopu projekta, izgradila se dionica prometnica koje se nadovezuju na predmetni rotor,
oborinska odvodnja i javna rasvjeta te se izvršilo prelaganje, zaštita i izmještanje elektroničke
komunikacijske infrastrukture (EKI), prelaganje i zaštita vodovodnih instalacija, plinskih
instalacija i elektroenergetske mreže.  Radove je u roku izvelo društvo Cesta d.o.o. kao
najpovoljniji ponuditelj na provedenoj javnoj nabavi.
Uz izgradnju predmetnog rotora, paralelno su se izveli i radovi otvaranja slijepe ulice –
Piranesijevog prilaza na Rizzijevu ulicu a sve u već spomenutom cilju, uspostave
kvalitetnijeg, protočnijeg i sigurnijeg prometovanja u tom dijelu grada. Upravo takvo rješenje
tražio je tamošnji mjesni odbor.

Piranesijevom prilazu omogućen je pristup iz smjera Rizzijeve ulice, te je duž iste
jednosmjerne ulice u dijelu osigurano uzdužno parkiranje. Takva nove organizacija prometa,
za koju je ishodovana suglasnost MUP-a, znatno olakšava prometovanje stanarima navedenog
dijela Vidikovca budući se radi o više slijepih ogranaka kojima je sada omogućeno kružno
prometovanje, kako Piranesijevim prilazom, tako i Heiningerovom ulicom. U sklopu iste
organizacija prometa osigurano je ukupno 18 novih parkirališnih mjesta.
Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju i razumijevanju za vrijeme izvođenja radova
zahvaljujući kojima su stvoreni bitno kvalitetniji uvjeti prometovanja.