04.04.2020

Županija i 9 gradova usuglasili nove mjere solidarnosti

Na jučerašnjoj koordinaciji župana Istarske županije i devet istarskih gradonačelnika usuglašene su nove mjere solidarnosti, kao i olakšice gospodarstvenicima za mjesec travanj 2020. godine.

 

U sklopu prve mjere, istarski župan sa zamjenicima, zatim gradonačelnici Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja i Vodnjana sa zamjenicima odreći će se trećine svoje plaće u korist Stožera civilne zaštite Istarske županije. Ta sredstva  usmjerit će se za nabavku neophodne zaštitne opreme medicinskim djelatnicima koji se bore protiv epidemije koronavirusa.

 

U sklopu druge mjere dogovoreno je da se vijećnici Skupštine Istarske županije te vijećnici gradskih vijeća gradova Buja, Buzeta, Labina, Novigrada, Pazina, Poreča, Pule, Rovinja i Vodnjana odreknu svoje naknade za rad u korist Stožera civilne zaštite Istarske županije za nabavku neophodne zaštitne opreme medicinskim djelatnicima, koji se bore protiv epidemije koronavirusa. Isto vrijedi za članove Nadzornih odbora javnih trgovačkih društava osnivača Istarske županije i navedenih gradova, kao i za članove Upravnih vijeća javnih ustanova osnivača Istarske županije i navedenih gradova.

 

Treća mjera odnosi se na to da će gradovi Buje, Buzet, Labin, Novigrad, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Vodnjan predložiti svojim predstavničkim tijelima donošenje odluke kojom se gospodarski subjekti, kojima je zbog mjera prevencije širenja epidemije koronavirusa odlukama Stožera civilne zaštite onemogućena poslovna djelatnost, a koji su ostvarivali prihode u ožujku 2019. godine te im je prihod umanjen za 20% i više, te koji ostvaruju prihode do 7.500.000,00 kuna na godišnjoj razini (osnova 2019. godina), oslobađaju davanja po osnovi zakupa poslovnih prostora, poreza na zakup javne površine i komunalne naknade u cijelosti.

 

Istarski županija i istarski gradovi i dalje će se prilagođavati situaciji, te kontinuirano donositi odgovarajuće mjere kako bi olakšali ovu ekstremnu situaciju građanima i gospodarstvenicima.