10.04.2020

Izgradnja niskonaponskog priključka u Ulici Marsovog polja

Za razdoblje od 14. do 30. travnja 2020. godine trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula izdano je odobrenje za izvođenje građevinskih radovi unutar građevine nerazvrstane ceste radi izgradnje niskonaponskog priključka u Ulici Marsovog polja. U navedenom periodu na snazi će biti privremena regulacija prometa na dijelu kolnika i nogostupa predmetne ulice i to sukladno fazama izvođenja. Radove će izvoditi trgovačko društvo  ZANITEL d.o.o. Pula.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje privremene regulacije prometa.