10.04.2020

Privremena regulacija prometa na dijelu Gervaisove ulice

U svrhu izgradnje niskonaponskog priključaka za građevinu stambene namjene u Gervaisovoj ulici, odobrava se trgovačkom društvu HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Elektroistra Pula izvođenje radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu neasfaltiranog kolnika Gervaisove ulice.

Odobrenje je izdano za razdoblje od 14. do 24. travnja 2020. godine. Radove izvodi trgovačko društvo  ZANITEL d.o.o. Pula.