16.04.2020

U Općini Medulin obustavljena naplata paušala za iznajmljivače i pravne osobe koje su po Odluci Stožera civilne zaštite morale prestati s radom

Kako bismo donekle ublažili ekonomske posljedice epidemije virusa COVID-19, Općina Medulin je na prijedlog trgovačkog društva Med eko servis d.o.o. dala suglasnost da se primijene slijedeće mjere:
MJERA ZA IZNAJMLJIVAČE:

Na računima za ožujak i travanj obustavlja se naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada koja se odnosi na iznajmljivače (CMJU za iznajmljivače), koja se do sada naplaćivala ovisno o broju prijavljenih turističkih ležaja. Od  01. svibnja, stupa na snagu novi cjenik odvoza otpada u kojem je naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada koja se odnosi na iznajmljivače trajno ukinuta.

 

MJERA ZA PRAVNE OSOBE KOJE PREMA ODLUCI STOŽERA NE MOGU OBAVLJATI POSLOVANJE:

Počevši od računa za mjesec ožujak privremeno se obustavlja naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada za one pravne osobe koje su temeljem odluka Županijskog i Nacionalnog stožera civilne zaštite morale prestati sa radom. Naplata fiksnog dijela cijene odvoza otpada pogođenim pravnim osobama se neće vršiti za ožujak i travanj, a u slučaju da se mjera Stožera CZ bude dulje primjenjivala, u skladu sa tim će se produljiti i razdoblje oslobođenja od naplate fiksnog dijela cijene usluge odvoza otpada.