21.04.2020

Predstavljen online BPW Pula – Poslovni katalog

U namjeri da pomogne promociji ženskoga poduzetništva i obrtništva, BPW Pula omogućila je svojim članicama besplatan katalog roba i usluga, koje se mogu pronaći online u hrvatskoj verziji na:  http://www.bpw.hr/web-katalog.html i u engleskoj verziji na:
http://www.bpw.hr/en/business-catalogue.html. Proizvodi i usluge BPW poduzetnica nude kvalitetan i poznat sadržaj, a kupnjom domaćih proizvoda i usluga dodatno se izgrađuje zajednica.

Katalog će se nadopunjavati po pristiglim prijavama, a ova je iinicijativa prepoznata i na europskoj razini, te je odlukom BPW Europe projekt preporučen  u Generalni direktorat za komunikacije Europskog Parlamenta ( Events & Exhibitions Unit)  kao primjer dobre prakse promocije ženskog poduzetništva .