30.04.2020

Grad Vodnjan – Dignano usvojio paket mjera pomoći gospodarstvu i donio nove mjere štednje u upravi

Grad Vodnjan – Dignano od samoga početka izbijanja krize uzrokovane epidemijom virusa COVID 19 je aktivno  uključen u sve aspekte pomoći oko prevladavanja problema ove specifične krize koja se očituje kroz dva segmenta – zdravstveni i gospodarski. Tako su nakon usvojenih odluka vezanih uz provođenje i kontrolu zdravstvenih mjera u svrhu sprječavanja širenja virusa, donijete i smjernice o mjerama štednje na razini gradske uprave, gradskih trgovačkih društava, javnih ustanova i ostalih korisnika gradskog proračuna.

Na sjednici Gradskog vijeća koja je održana 28. travnja 2020. godine, vijećnici su na prijedlog Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano Klaudia Vitasovića usvojili novi paket mjera pomoći gospodarstvu kako bi se ublažila trenutna teška ekonomska situacija u kojoj se našao gospodarski sektor.
Nove mjere pomoći gospodarstvu predviđaju smanjenje ili oslobađanje od plaćanja određenih troškova, a jedna od mjera predviđa smanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada i to za 50% za mjesec ožujak uz mogućnost plaćanja u obrocima te smanjenje zakupnine na 1,00 kunu za mjesec travanj pa sve do prestanka mjere zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, odnosno najduže do 30. lipnja 2020., a sve uz ispunjavanje propisanih uvjeta.
Druga mjera je oslobađanje poreza na korištenje javnih površina koja predviđa oslobađanje u cijelosti od navedenog poreza ukoliko obveznik uslijed nastupa posebnih okolnosti vezanih uz odluke stožera Civilne zaštite nije bio u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njeno korištenje bilo ograničeno, također uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Isto tako uvedena je i mjera o odgodi plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak uz odgodu plaćanja do 30.06.2020. uz ne obračunavanje zakonskih zateznih kamata te oslobađanje od plaćanja u cijelosti za mjesec travanj pa sve do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, najduže do 30. lipnja 2020. godine, a sve uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Ujedno, gradski vijećnici su sebi i članovima radnih tijela Grada Vodnjan – Dignano obustavili isplate naknade za svoj rad u vijeću od 19. ožujka 2020. godine  pa do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, najduže do 30. lipnja 2020. godine.
Gradonačelnik i zamjenici će 30% svojih primanja uplatiti Crvenom križu, dok će se svim zaposlenima u Gradskoj upravi te djelatnicima trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu Grada umanjiti osnovice za obračun plaća u visini od 15%. Isto tako i određenim proračunskim korisnicima također će se umanjiti proračunska financijska sredstva koje se odnose na isplate plaća.
Slijedom cjelokupne situacije i svih poduzetih mjera štednje i pomoći gospodarskom sektoru na dnevnom redu neke od budućih sjednica Gradskoj vijeća Grada Vodnjan – Dignano zasigurno će se naći i rebalans proračuna za 2020. godinu uz izmjene i dopune njegovih sastavnih proračunskih programa za koje će biti neophodno predvidjeti uštede i smanjenje sadašnjim proračunom predviđenih realizacija.