08.05.2020

Sanacija potpornog zida u Ulici Castropola

U ponedjeljak, 11. svibnja 2020. godine trgovačko društvo Cesta d.o.o. započeti će s radovima na sanaciji urušenog potpornog zida u Ulici Castropola između Uspona Sv. Roka i Uspona Konzula Istranina čije građevinsko stanje predstavlja ugrozu za ljude i imovinu.

Podsjetimo, nakon urušavanja navedenog dijela potpornog zida Grad Pula je promptno osigurao zonu a potom i pokrenuo potrebne predradnje koje podrazumijevaju izradu projektne dokumentacije te reguliranje imovinsko pravnih odnosa sve u cilju čim skorije sanacije.

Napomenimo, također, da predmetna dionica predstavlja najuži dio Ulice Castropola, tj. dio na kojem je bilo najteže mimoilaženje dvaju vozila te će se navedenim radovima, osim otklanjanja opasnosti, postići i malo širi koridor prolaza te samim time kvalitetniji prolaz  vozilima, odnosno nešto veća preglednost.

Zbog specifičnosti lokacije izvođenje predmetnih radova planira se odvijati u dvije naizmjenične faze sa rokom dovršenja do 11. srpnja 2020. godine u kojem će periodu u Ulici Catropola biti na snazi privremena regulacija prometa.

U prvoj fazi izvođenja radova nije planirano zatvaranje prometa već će se isti, u malo otežanim uvjetima, odvijati kontinuirano dok se u drugoj fazi izvođenja radova planira povremeno zatvaranje prometa u zoni radova i to u vrijeme izvođenja radova na iskopima te betoniranja. Navedeno zatvaranje predviđa se u vremenskim intervalima od 3 – 4h dnevno o čemu će se detalji pravovremeno objavljivati a posebno se ističe kako je izvođač radova u obvezi da, u slučaju hitne intervencije od strane hitne pomoći, vatrogasaca i drugih interventnih službi, trenutno obustavi radove te tim službama osigura neometan prolaz.

Obzirom na, uvodno spomenuto, građevinsko stanje na predmetnoj lokaciji čime i važnost izvođenja predmetnih radova, mole se građani za razumijevanje i strpljenje.