18.05.2020

Slavoluk Sergijevaca pod radovima primarne zaštite

Od ponedjeljka, 18. svibnja započinju radovi na primarnoj zaštiti Slavoluka Sergijevaca u Puli, koji bi trebali trajati tri tjedna.
Tijekom 2017. godine vršena je dokumentacija stanja očuvanosti i prisutnih degradacija na Slavoluku Sergijevaca u Puli. Tom je prilikom primijećeno da je jedan kameni blok (46x28x11 cm) u potpunosti izgubio povezanost sa spomenikom. Radilo se o rubnom bloku kruništa koji je mogao pasti sa spomenika i ozlijediti prolaznike.

Kameni je blok tada odstranjen te je započeta procedura kako bi ga se na spomenik i vratilo. Detaljnim pregledom dokumentacije ustanovljeno je da je krunište spomenika već kroz povijest popravljano cementnim mortom koji je sada raspucan i mrvi se, te više ne služi svrsi povezivanja spomenika i izolacije od prodora vode. Izrađen je prijedlog zahvata primarne zaštite spomenika koji je odobren od nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli.
Zahvati koji će se obavljati na Slavoluku su isključivo u svrsi primarne konzervacije i vraćanja odstranjenog kamenog bloka. Na Slavoluku će biti postavljena građevinska skela. Krunište spomenika biti će očišćeno od cementnih zakrpa te će biti izrađen novi zaštitni sloj od prirodnog vapnenog morta, koji će povezati blokove te spriječiti prodor vode u unutrašnjost spomenika.

Ovakav pristup je prikladan za korištenje kod antičkih spomenika izrađenih od kamena vapnenca. Na zaštitni sloj će biti vraćen i odstranjeni kameni blok.

Zahvate će obaviti firma KAPITEL d.o.o., a ukupan iznos radova iznosi 44.330,00 kn s uključenim PDVom, koje je osigurao Arheološki muzej Istre.