22.05.2020

Danas se za promet privremeno otvara novoizgrađeni rotor na raskrižju Valturske, Japodske i Ulice Jurja Žakna

Radovi na još jednoj od osjetljivih točaka cestovnoga prometa u Gradu Puli uspješno se privode kraju.

Podsjetimo, krajem studenog prošle godine započeli su radovi na izgradnji kružnog raskrižja  Valturske, Japodske i Ulice Jurja Žakna, kao i na izgradnji proboja Valturske ulice na Japodsku ulicu/Ulicu Bože Gumpca.

Investiciju koja je procijenjena od iznimne važnosti za, prvenstveno sigurno, a potom i funkcionalno odvijanje prometa u tom dijelu grada, izvodi društvo Cesta d.o.o., a ukupna ugovorena vrijednost predmetnih gradnji temeljem provedene javne  nabave iznosi 6.737.707,60 kuna bez PDV-a, koji iznos osim izgradnje kolnih i pješačkih površina obuhvaća i  izgradnju oborinske odvodnje, javne rasvjete, elektroničke kabelske kanalizacije, te  izmještanje postojećih instalacija HEP-a i vodovoda.

Iako se predmetni radovi formalno odnose na dvije prometne građevine – izgradnja kružnog raskrižja na Valturskoj ulici, te proboj s Valturske na Japodsku ulicu, odnosno Ulicu Bože Gumpca, isti su se, zbog njihove direktne prostorne  povezanosti, izvodili paralelno vodeći pritom računa da se  promet regulira na način da u čim manjoj mogućoj mjeri utječe na život okolnih stanovnika. Upravo stoga su se, u svakoj od faza izvođenja radova, povremeno i privremeno te pod posebnim uvjetima u promet puštali  određeni dijelovi još uvijek gradilišne zone.

Slijedom navedenoga, pod gradilišnim uvjetima, puštena je u promet prometnica koja povezuje Valtursku s Japodskom Ulicom/Ulicom Bože Gumpca, a od danas se, uz za sada još uvijek privremenu regulaciju, u promet pušta i kružni tok na Valturskoj.

Konačno dovršenje svih aktivnosti, očekuje se tijekom sljedećeg tjedna, kada će se na dva dana privremeno zatvoriti dionica koja spaja Valtursku ulicu sa Japodskom, a kako bi izvođač radova, o vlastitom trošku, zamijenio završni-habajući sloj asfalta, za koji su provedenim kontrolnim ispitivanjima utvrđena određena odstupanja u odnosu na propisanu kvalitetu.

Nakon toga slijedi puštanje u promet i ove dionici, također pod privremenom regulacijom, sve do ishodovanja uporabne dozvole za oba zahvata, koje se planira u narednom, kratkom periodu.

Ovim se putem zahvaljujemo svim građanima na strpljenju za vrijeme odvijanja radova.