28.05.2020

HGK ŽK Pula: koristi li gospodarstvo najpovoljniji model opskrbe električnom energijom?

HGK je kroz rad svojih strukovnih udruženja pokrenula aktivnost besplatne edukacije poduzetnika kako bi dobili informacije o tržištu električne energije, a posebno o najpovoljnijim modelima opskrbe električnom energijom.

Uz niz edukacija koje su održane u županijskim komorama, pa i u Županijskoj komori Pula, sada su takve informacije dostupne i putem portala Digitalna komora. 

Poduzetnicima se pojašnjava što su to ugovori o opskrbi električnom energijom i zajamčena opskrba, kakva je struktura cijene el. energije (tržišni i regulirani dio cijene), što je to obračunska vršna radna snaga, koje su naknade za obnovljive izvore energije. Riječ je o segmentima koji su u ingerenciji Hrvatske energetske regulatorne agencije, a koji mogu značajno utjecati na trošak poslovanja poduzetnika. 

Na raspolaganju su i informacije što je kupcima električne energije u kategoriji poduzetništvo dostupno od tržišnih modela koje nude opskrbljivači električnom energijom. Također, pojašnjava se na koji je način moguće uključiti se u sustav proizvodnje električne energije za vlastite potrebe.

Edukacija je dostupna online putem portala Digitalna komora unutar usluge e-Edukacije i  besplatna za sve članice HGK.