01.06.2020

Asfaltiranje prometnice na dijelu Ulice Castropola

U dva navrata po sat i pol vremena za promet će se zatvoriti dio Ulice Castropola

U utorak, 2. lipnja 2020. godine, dio Ulice Castropola zatvorit će se u dva navrata u trajanju po sat i pol vremena zbog asfaltiranja prometnice u dva sloja, koji radovi se izvode u sklopu sanacije potpornog zida između Uspona Sv. Roka i Uspona Konzula Istranina. Zatvaranje prometnice bit će od 10 do 11.30 sati radi asfaltiranja nosivog sloja te od 13 do 14.30 sati za potrebe asfaltiranja habajućeg sloja.Podsjetimo, u sanaciju potpornog zida krenulo se jer je njegovo građevinsko stanje predstavljalo ugrozu za ljude i imovinu.

Već u prvim danima radova na lokaciji su pronađeni arheološki nalazi koji su, prije same izgradnje novog armirano-betonskog zida, prema uputama Konzervatorskog odjela u Puli,  geodetski i fotogrametrijski snimljeni, a potom je nalazište, u cilju zaštite istog, prekriveno geotekstilom i slojem drobljenog kamenog materijala – rizle.  

Ovim putem zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumijevanju za vrijeme izvođenja radova.