29.06.2020

Edukacijom do smanjenja otpada

Započinju javne tribine po mjesnim odborima o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada

Uz pridržavanje svih mjera epidemiološke zaštite, u periodu od 1. do 28. srpnja 2020. godine će se, u sklopu projekta “Razmisli, odvoji, štedi“,  provoditi javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom na području svih 16 mjesnih odbora. Tom će prilikom svi zainteresirani građani moći dobiti informacije i educirati se o ispravnom načinu postupanja s otpadom kako bi se doprinijelo smanjenja nastanka istoga. Edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, odvajanja otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranja) održavat će se u dva termina u svakom mjesnom odboru, odnosno sveukupno će se održati 32 javne edukacijske tribine, a provodit će ih tvrtka AKTIVIST d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima i Gradom Pula. Obavijesti o terminima održavanja javnih edukacijskih tribina bit će na oglasnim pločama mjesnih odbora, službenim web stranicama Grada Pule, te iste prilažemo i u privitku ovog priopćenja. Isto tako bitno je navesti da je pristup svim lokacijama na kojima će se održavati tribine prilagođen za osobe sa smanjenom pokretljivošću.

Podsjetimo, Projekt „Razmisli, odvoji, štedi“, o održivom gospodarenju otpadom, sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.197.845,49 kuna. Od navedenog iznosa ukupno prihvatljivih troškova je 1.173.470,49 kuna, a  dodijeljena bespovratna sredstva su u visini od  997.449,81 kn odnosno 85% prihvatljivih troškova projekta.
Odluka o provedbi projekta donesena je u rujnu 2018. godine, nakon čega je Grad Pula s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisao Ugovor o sufinanciranju te započeo s provođenjem petnaest izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

U sklopu projekta do sada je provedeno niz aktivnosti kojima su obuhvaćeni građani svih dobnih skupina. Kreiran je vizualni identitet i logotip kampanje, osmišljen je zaštitni lik kampanje „Reciklomen“, nadograđene su mrežne stranice Grada Pule o gospodarenju otpadom, izrađeni su i podijeljeni tiskovni edukativni materijali: dvojezični letci (HR i IT)  „Pametna kupovina“ i „Ponovna uporaba“, letci u formi bookmarka, dvojezične brošure na temu „Odvajanje otpada“ te na temu „Kompostiranje“, kaširani plakati za škole „VRIJEME RAZGRADNJE OTPADA“. Nadalje, u vrtiće su dostavljene i edukativne bojanke, memory igrice, eko bojice, a za niže razrede osnovne škole izrađeni su radni listići. Za djecu iz vrtića bile su izvedene predstave, dok su sa djecom nižih razreda osnovne škole provedene radionice i natjecanja u izradi kreativnih predmeta od otpada koji su bili izloženi putem online izložbe. Na frekventnim pozicijama u gradu u tijeku projekta bilo je postavljeno više različitih vrsta  jumbo plakata.
Osim tiskovnih materijala informativne i edukativne aktivnosti provodile su se putem medija kroz emisije i promo spotove, a emitirane su  i specijalizirane emisije prilagođene osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezika za gluhonijeme. Edukativno-informativni spotovi, su osim na hrvatskom jeziku, emitirani i na njemačkom, talijanskom, engleskom i slovenskom jeziku.
Projekt je, kao što je uvodno navedeno, usmjeren na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom na području grada Pule. Projektom se provode izobrazno-informativne aktivnosti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva EU – smanjenja količina proizvedenog komunalnog otpada te smanjenja ukupnih količina odlaganja otpada na odlagalište.

Raspored i termini održavanja javnih tribina po mjesnim odborima:

MJESNI

ODBOR

DATUM I SAT

1.TRIBINA

DATUM I SAT

2. TRIBINA

ADRESA LOKACIJE

ODRŽAVANJA TRIBINE

1. Mjesni odbor

ARENA

02.07.2020.

17:00

09.07.2020.

17:00

Prostorija Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Pule

Emova 1.

Pula

2. Mjesni odbor BUSPLER

06.07.2020.

18:15

13.07.2020.

18:15

Prostorija Mjesnog odbora Busoler

Šišanska 25A

Pula

3. Mjesni odbor

GREGOVICA

21.07.2020.

19:30

28.07.2020.

19:30

Prostorija Mjesnog odbora Gregovica

Mutilska 44

Pula

4. Mjesni odbor

KAŠTANJER

06.07.2020.

17:00

13.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Kaštanjer

Kaštanjer 10

Pula

5. Mjesni odbor

MONTE ZARO

21.07.2020.

17:00

28.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Monte Zaro

Radićeva 25

Pula

6. Mjesni odbor

MONVIDAL

15.07.2020.

17:00

22.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Monvidal

Valturska 2

Pula

7. Mjesni odbor

NOVA VERUDA

16.07.2020.

17:00

23.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Nova Veruda

Ul. Vidikovac 7

Pula

8. Mjesni odbor

STARI GRAD

02.07.2020.

18:15

09.07.2020.

18:15

Prostorija Mjesnog odbora Stari Grad

H. Dalmatina 4

Pula

9. Mjesni odbor

STOJA

01.07.2020.

17:00

08.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Stoja

Lettisova 1

Pula

10. Mjesni odbor

SV. POLIKARP – SISPLAC

16.07.2020.

19:30

23.07.2020.

19:30

Dom sportova Mate Parlov

UL. Kralja Tomislava 7

Pula

PULA SPORT – sala za sastanke br. 2,

1. kat

(ulaz pored caffe bara ili s gornje etaže parkirališta)

11. Mjesni odbor

ŠIJANA

07.07.2020.

19:30

14.07.2020.

19:30

Prostorija Planinarskog društva „Glas Istre“

Ul. 43. Istarslke diviuije 9

Pula

12. Mjesni odbor

ŠTINJAN

07.07.2020.

18:15

14.07.2020.

18:15

Prostorija Mjesnog odbora Štinjan

Ulica Selo 2

Pula

13. Mjesni odbor

VALDEBEK

15.07.2020.

18:15

22.07.2020.

18:15

Prostorija Mjesnog odbora Valdebek

Pod murvon 2

Pula

14. Mjesni odbor

VELI VRH

07.07.2020.

17:00

14.07.2020.

17:00

Prostorija Mjesnog odbora Veli Vrh

Brunjakova 5

Pula

15. Mjesni odbor

VERUDA

08.07.2020.

18:15

09.07.2020.

19:30

Prostorija Mjesnog odbora Veruda

Banovčeva 4

Pula

16. Mjesni odbor

VIDIKOVAC

16.07.2020.

18:15

23.07.2020.

18;15

Prostorija Mjesnog odbora Vidikovac

Voltićeva 1

Pula