03.07.2020

Izgradnja privoda na javnu TK mrežu u Industrijskoj ulici

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (kolnik i nogostup) i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Industrijske ulice radi izgradnje privoda na javnu TK mrežu HT-a za novog korisnika.

Odobrenje se izdaje za vremensko razdoblje od 6. do 10. srpnja 2020. godine.

Građevinske radove izvodi trgovačko društvo Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje iste.