03.07.2020

Najava manjih radova na sportskom igralištu u Premanturi

U cilju unaprjeđenja kvalitete sportskog igrališta u Premanturi i sanaciji terena Općina Medulin izvršiti će radove na sanaciji terena sa lijevanom gumom i akrilom, a u tijeku radova igralište se neće moći koristiti. Radovi će se izvoditi od 06.07.2020. do 10.07.2020 godine na sportskom igralištu u sklopu Sportskog centra Premantura te u navedenim danima igralište neće biti u funkciji. U slučaju kiše radovi će se odgoditi za sljedeći vremenski pogodan dan.

Zahvaljujemo na razumijevanju!