10.07.2020

Komemoracija za uglednog psihologa Dževdeta Hadžiselimovića

Danas, 10. srpnja 2020. godine u atriju Povijesnog i pomorskog muzeja Istre na pulskom Kaštelu u organizaciji Društva psihologa Istre održana je komemoracija za nedavno preminulog uglednog pulskog psihologa Dževdeta Hadžiselimovića. Na komemoraciji je u ime Grada Pule sudjelovala zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci.

O životu i djelu Dževdeta Hadžiselimovića u ime organizatora Društva psihologa Istre na komemoraciji je govorila Marlena Plavšić.

Dževdet Hadžiselimović rođen je 1940., a nakon Vojne pomorske škole upisao je izvanredni studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je diplomirao 1970. Karijera školskog psihologa obilježava najveći dio njegovog života.

Bavio se izradom testova za otkrivanje simptoma poremećaja u čitanju, za provjeru spremnosti za školu, za ispitivanje intelektualnih sposobnosti, pisao i objavljivao brojne stručne i znanstvene članke. Više od četvrt stoljeća bio je stalni sudski vještak za područje psihologije.

Umirovljen je 1997. godine, no nastavio se baviti profesionalnim i humanitarnim radom u različitim organizacijama: Gradskom društvu Crvenog križa u Puli, Udruzi cerebralne paralize, Protagora, Suncokret, SOS telefon, Lions club, a jedan je od utemeljitelja projekta Pula – zdravi grad. Bio je član Hrvatskog psihološkog društva te jedan je od osnivača Društva psihologa Istre i njegov prvi predsjednik.

Za svoj je rad dobio mnoge nagrade i priznanja. Prepoznajući vrijednost njegovog znanstvenog i stručnog doprinosa senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dodijelio mu je počasni doktorat 2019. godine.