14.07.2020

U srijedu i četvrtak edukacijske tribine o postupanju s otpadom u MO Monvidal, Valdebek, Nova Veruda, Vidikovac i Sv. Polikarp – Sisplac

Iz Grada Pule podsjećaju svu zainteresiranu javnost da se, uz pridržavanje svih mjera epidemiološke zaštite, u periodu od 1. do 28. srpnja 2020. godine, u sklopu projekta “Razmisli, odvoji, štedi“, provode javne edukacijske tribine o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom na području svih 16 mjesnih odbora.

Na javnim tribinama se dijele i promotivno – edukativni materijali (blokovi za pisanje, označivači stranica i brošure o kompostiranju).

15. i 16. srpnja 2020. godine, javne tribine se održavaju prema rasporedu:

15. srpnja 2020. – srijeda

  • 17:00 sati – Mjesni odbor Monvidal – u prostoru Mjesnog odbora Monvidal na adresi Valturska 2
  • 18:15 sati  – Mjesni odbor Valdebek – u prostoru Mjesnog odbora Valdebek na adresi Pod murvom 2

16. srpnja 2020. – četvrtak

  • 17:00 sati – Mjesni odbor Nova Veruda – u prostoru Mjesnog odbora Nova Veruda na adresi Ulica Vidikovac 7
  • 18:15 sati – Mjesni odbor Vidikovac – u prostoru Mjesnog odbora Vidikovac na adresi Voltićeva 1
  • 19:30 sati – Mjesni odbor Sv. Polikarp – Sisplac u  prostoru Doma sportova Mate Parlov na adresi Ulica kralja Tomislava 7 – PULA SPORT – sala za sastanke br. 2, 1. kat (ulaz pored caffe bara ili s gornje etaže parkirališta)

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dođu na predavanja na kojima će dobiti sve informacije i educirati se o ispravnom načinu postupanja s otpadom kako bi se doprinijelo smanjenja nastanka istoga. Javne edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, odvajanja otpada, ponovna uporaba predmeta te kompostiranja) provodi tvrtka AKTIVIST d.o.o. u suradnji s mjesnim odborima i Gradom Pula.