20.07.2020

Kakvoća mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji u 2020. godini – V. uzorkovanje

       Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 13. do 15. srpnja 2020. godine, proveo V ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 20.8 ºC do 25.4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 20 ºC do 28 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 99.07 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na dvije mjerne postaji (Medulin, Pomer – plaža prema ACY Marini i Umag, TN Stella Maris – Laguna ispod aquagana), odnosno 0.93% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca.