27.07.2020

FLAG ISTARSKA BATANA OBJAVIO 6. PO REDU FLAG-NATJEČAJ ZA ULAGANJA U GOSPODARSKI RIBOLOV I MARIKULTURU

Dana 20.07.2020. godine FLAG Istarska batana je objavio 6. po redu FLAG-natječaj za ulaganja u gospodarski ribolov i marikulturu u okviru Mjere 3.1.1. Razvoj novih i/ili inovativnih načina prodaje proizvoda, povećanje vrijednosti proizvoda ribarstva i akvakulture te razvoj novih proizvoda iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a za razdoblje 2014. – 2020.

Raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog FLAG-natječaja iznose 667.755,00 HRK. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 2.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK, dok je najviši iznos 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK. Osnovni intenzitet javne potpore je 50% ukupnih prihvatljivih troškova u okviru projekta, dok isti može biti i 80% za projekte vezane za mali priobalni ribolov.

Cilj FLAG-natječaja je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti u sektoru ribarstva i marikulture na području FLAG-a s naglaskom na podršku u poslovanju i inovacijama u sektoru. Natječaj je namijenjen vlasnicima ili ovlaštenicima važećih povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova i ovlaštenicima povlastica/nositeljima dozvola za akvakulturu koji djeluju/obavljaju djelatnost unutar područja koje obuhvaća FLAG Istarska batana: gradovi Rovinj – Rovigno i Vodnjan – Dignano te općine Medulin, Ližnjan – Lisignano, Fažana – Fasana, Bale – Valle, Svetvinčenat, Barban, Kanfanar i Marčana. Zainteresirani prijavitelji mogu prijaviti sljedeća ulaganja:

 1. Ulaganja u gospodarski ribolov
 • ulaganja u cilju poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta na ribarskim plovilima,
 • ulaganja u cilju promicanja energetske učinkovitosti te
 • ulaganja u ribarska plovila i izvan ribarskih plovila u cilju unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova.
 1. Ulaganja u marikulturu
 • ulaganja koja povećavaju produktivnost u marikulturi
 • ulaganja u diversifikacija proizvodnje u marikulturi
 • ulaganja koja uključuju poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u marikulturi
 • ulaganja u cilju smanjenja negativnog utjecaja ili poticanje pozitivnih učinaka na okoliš i povećanje učinkovitosti resursa i sl.
 1. Brendiranje proizvoda ribarstva i/ili marikulture
 • trošak analize tržišta, trošak izgradnje brenda, trošak verbalnog i vizualnog identiteta i drugo
 1. Promidžbene aktivnosti

 

Prijave projekata podnose se od 04.08.2020. a najkasnije do 18.09.2020.  Sva natječajna dokumentacija dostupna je na web stranici FLAG-a www.lagur-istarska-batana.hr, u rubrici FLAG-natječaji/Aktivni.

 

U cilju predstavljanja detalja natječaja te pružanja konzultacija od strane zaposlenika FLAG-a, FLAG Istarska batana poziva zainteresirane na javno predstavljanje koje će se održati na sljedećim lokacijama:

 1. U Rovinju, dana 30.07.2020. (četvrtak), u Velikoj sali Doma Kulture na adresi Trg Maršala Tita 3/II kat, s početkom u 18:00 sati, te
 2. U Medulinu, dana 31.07.2020. (petak), u Multimedijalnom centru „3MC“ na adresi Centar 58, s početkom u 18:00 sati.