28.07.2020

Predvodnici održivog gospodarenja otpadom u Istri : Pazinština završila sa sanacijom svih svojih bivših odlagališta otpada

U utorak 28. srpnja 2020. godine, u 10 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina, održana je konferencija za medije povodom završetka provedbe EU projekta ”Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza”.

Ovaj projekt sufinanciran je u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada“ Ministarstva zaštite okoliša i energetike, referentne oznake KK.06.3.1.04, financiranog iz fondova Europske unije, odnosno iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020, a ukupan iznos projekta je bio 11.090.298,25 kuna.

Projektna prijava prošla je sve faze evaluacije te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Pazina kao Korisnika, Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao Posredničkog tijela razine 1 (PT1) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao Posredničkog tijela razine 2 (PT2) odnosno odobreno je 6.329.034,76 kuna bespovratnih sredstava za sanaciju.

Konferenciji su prisustvovali Renato Krulčić, gradonačelnik grada Pazina i Vladimir Burić, predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o.

„Iznimno sam ponosan što smo prvi grad u Istri koji je sanirao i konačno zatvorio sva svoja odlagališta otpada što je rezultat sustavnog ulaganja u zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom“, izjavio je gradonačelnik Renato Krulčić i dodao kako je Grad Pazin u proteklih je 5 godina u segment održivog gospodarenja otpadom uložio preko 28 milijuna kuna što gradskog što europskog novca.

Izgrađena je pretovarna stanica, stacionarno reciklažno dvorište nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, sustavno se ulaže uizobrazno-informativne aktivnosti, okončana je sanacija bivšeg odlagališta inertnog građevinskog otpada na predjelu Lakota kao i svi radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada na Jelenčićima.

Uz današnje zatvaranje EU projekta sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta Jelenčići V – IV. Faza, očekuje se ishođenje uporabne dozvole i skoro zatvaranje EU projekta sanacije Starog odlagališta na kojem su svi radovi okončani još početkom srpnja.

Sam projekt sanacije i konačnog zatvaranja odlagališta ”Jelenčići V” od 2012. godine provodio se u 4 zasebne faze:

  • I FAZA: sanacija odlagališta s izgradnjom temeljnog brtvenog sustava,
  • II FAZA: izgradnja pretovarne stanice,
  • III FAZA: izgradnja reciklažnog dvorišta,
  • IV FAZA – zatvaranje odlagališnog prostora s izgradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko ugrađenog novog otpada.

Usprkos korona krizi, šestomjesečni radovi na IV FAZI završeni su sukladno ugovoru. Tehničko-tehnološkim rješenjem sanacije odlagališta obrađeno Glavnim projektom odrađeno je: formiranje odloženog otpada s ciljem osiguranja stabilnosti građevine, zatvoren je odlagališni prostor ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava preko formiranog otpada, izgrađen je pasivni sustav otplinjavanja s biofilterima na plinskim bunarima, izgrađena je kolnička konstrukcija obodne ceste s asfaltnim kolničkim zastorom, izgrađen je sustav za odvodnju oborinskih voda i izgrađena je prstenasta vanjska hidrantska mreža. Površina odloženog otpada preko koje se ugradio prekrivni brtveni sustav iznosi 9.970 m2 (oko 1 ha).

Predsjednik uprave trgovačkog društva Usluga d.o.o. Vladimir Burić pojasnio je kako se na lokaciji odlagališta ”Jelenčići V” odlagao otpad s područja Grada Pazina i okolnih Općina (Općine Karojba, Motovun, Cerovlje, Lupoglav, Tinjan, Gračišće te Sv. Petar u Šumi) u razdoblju od 2006. do listopada 2018. godine, kada se otpad počeo zbrinjavati u regionalnom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun. Procjenjuje se da je tijekom rada, na odlagalištu odloženo sveukupno oko 53.320 tone otpada.

Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Jelenčići V – IV. Faza, završetak sanacije bivšeg odlagališta građevinskog otpada Lakota i sanacija starog odlagališta tri su kapitalna projekta u 2020. koja Pazinštinu i središnju Istru svrstavaju među vodeće regije u segmentu zaštitu okoliša, zaključio je Burić.

Zatvaranjem odlagališta spriječeni su potencijalni negativni utjecaji samog odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, odnosno zaštitile su se podzemne i površinske vode, smanjila se emisija stakleničkih plinova te zaštitio se i očuvao prirodni okoliš.

Provedba ovog projekta bila je u skladu s ispunjenjem međunarodnih obveza definiranih Ugovorom o pristupanju RH EU te će pridonositi održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa te unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Ukupna vrijednost Projekta iznosi 11.090.298,25kuna.

Ukupni prihvatljivi troškovi u Projektu iznose 7.445.923,25kuna.

Dodijeljena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 6.329.034,76kuna (85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta).

 

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.