30.07.2020

Kroz još jedan EU projekt u Svetvinčentu napravit će se „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre Općine Svetvinčenat“

U veljači 2020. godine započela je provedba projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre Općine Svetvinčenat“ koji obuhvaća ulaganje u javnu kulturno-turističku infrastrukturu u mjestu Svetvinčenat. Ulaganje obuhvaćeno ovim projektom predstavlja jedan od temelja za praćenje suvremenih trendova u turizmu te ima veliki značaj, između ostalog, za razvoj javne turističke infrastrukture inovativnom interpretacijom kulturne baštine.

„Završetkom obnove Kaštela stvoreni su uvjeti daljnjeg razvoja turizma u našoj općini. Izgradnjom turističke infrastrukture kroz ovaj novi projekt nastavljamo provoditi ciljeve iz naših razvojnih strategija te na taj način valorizirati kulturnu jezgru Svetvinčenta kao idealan ambijent za razvoj održivog turizma gdje će se kroz sve sadržaje i kvalitetan sustav doživljaja olakšati plasman lokalnih proizvoda,“ istaknuo je načelnik Općine Svetvinčenat Dalibor Macan. Ujedno se osvrnuo na vrijedne suradnike koji već više godina uspješno provode europske projekte u općini tako osiguravajući ne samo dragocjena financijska sredstva, već i proaktivnost te suvremenost promišljanja o razvoju njihove općine. „Osim vrijednih ulaganja kroz EU fondove u revitalizaciju kulturnih dobara koji povećavaju vrijednost i kvalitetu sadržaja destinacije, vrlo je važna komponenta zapošljavanja i ulaganja u ljudske resurse koji se također omogućuju kroz sudjelovanje i realiziranje europskih projekata za našu Općinu,“ dodao je načelnik Macan.

ITU mehanizam je mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju. Riječ je o novom mehanizamu Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji  omogućava pružanje financijske potpore za provođenje integriranih aktivnostii suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave.  Zahvaljujući Gradu Puli koji je prepoznao kulturni potencijal i mogućnost korištenja mehanizma, Općina Svetvinčenat uspješno je prijavila projekt „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ te su joj dodijeljena bespovratna sredstva. Prijavitelj i glavni nositelj projekta „Revitalizacija područja zaštićene jezgre općine Svetvinčenat“ je Općina Svetvinčenat dok je partner na projektu Turistička zajednica Općine Svetvinčenat. Ukupna vrijednost projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ iznosi 3.316.596,24 kn,od čega je 2.750.000,00 kn osigurano bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci, a završetak projekta, sa svim planiranim sadržajima, predviđen je za 1. kolovoza 2022. godine. Područje obuhvata projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre općine Svetvinčenat“ nalazi se u samoj jezgri povijesne cjeline Svetvinčenta i podijeljen je u tri dijela i to:

  1. multimedijalno opremanje Lože te radove postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području renesansnog trga,
  2. radovi postavljanja dekorativne i javne rasvjete na području šetnice oko Žlinje,
  3. građevinske zahvate uređenja partera šetnice duž zapadne strane glavne ulice.

Uređenje Lože usmjereno je na audiovizualno obogaćivanje kao pojedinačnog zaštićenog kulturnog dobra. Osnovna ideja i cilj novih sadržaja je da implementiranjem moderne tehnologije i suvremenog načina istraživanja se naglasi ljepota i životopisnost kulturne baštine te time doprinese očuvanju lokalne povijesti i tradicije. Predviđene aktivnosti, objedinjene pod nazivom „Modern Blast From the Past“, podrazumijevaju tri kategorije i to: interaktivne igre, povijesne priče i audio naracije.

„Suvremenim tehnologijama, kroz raznu multimediju, uprizorit će se neke povijesne činjenice, običaje te pomoću interaktivnih igri revitalizirati Ložu u ono što je nekad bila: mjesto susreta i okupljanja, a  što dokazuju i uklesane igrice u starim kamenim ogradama. Građevina neće biti obuhvaćena nikakvim strukturalnim izmjenama, već će se korištenjem multimedijalnih aparata koji će vizualno dočarati razne kreativne i zabavne sadržaje oživiti kroz cijelu godinu,“ istaknula je Marina Benčić, voditeljica projekta.

„U sklopu projekta urediti će se parter šetnice uz Žlinju, preko Place sve do Lože, prema pravilima struke i konzervatora, a biti će prilagođen i osobama s invaliditetom. Postaviti će se javna i dekorativna rasvjeta po šetnici oko Žlinje i na Placi – glavnom trgu.“ na kraju je naglasila voditeljica projekta Benčić.

Paralelno s ovim projektom radi se i prometna studija koja će u budućnosti definirati najbolje moguće rješenje za prometovanje u centru Svetvinčenta.  

Obzirom da je današnji turizam usmjeren ka doživljaju i ističe važnost interakcije, bliskosti i prezentacije lokalnih priča predviđen je „storytelling“ kao lokalni proizvod  za posjetitelje na temu kulturne baštine. Cilj ovog sadržaja je dodatnim oživljavanjem povijesnih događaja na autentičnoj lokaciji Svetvinčenta, dodatno pojačati doživljaj i iskustvo posjetitelja.

U sklopu projekta biti će organiziran tečaj za vodiče interpretatore. Radi se o 40-satnom treningu licenciranom od strane organizacije Europskog udruženja za interpretaciju baštine Interpret Europe. Cilj tečaja je nadogradnja vještine predstavljanja kulturne  i prirodne baštine metodama i tehnikama interpretacijskog vođenja, a namijenjen je za sve sudionike koji sudjeluju u prezentaciji turističkog sadržaja na području Općine Svetvinčenat, prvenstveno turističke vodiče no moguća je prijava i za ostale zainteresirane.

Implementacija projekta omogućit će pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samozapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti uz stvaranje atraktivne turističke lokacije za privlačenje većeg broja posjetitelja i povećanje turističkih noćenja.

Upravo se na temu brojki vezanih uz turizam mjesta i općine, medijima se obratio Dean Pustijanac direktor Turističke zajednice Općine Svetvinčenat koji je istaknuo važnost ulaganja u kvalitetu dodatnih sadržaja koji privlače ne samo turiste koji na području općine uglavnom borave između 7 i 14 dana, već i na povećanje dnevnih posjetitelja privučenih upravo tim novim, kreativnim i suvremenim sadržajima koje Svetvinčenat ima. „

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ kroz specifični cilj 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine“ za koji je putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja bio raspisan privremeni Poziv u ograničenom postupku dodjele „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula“.