31.07.2020

Zbog korona krize Proračun za 2020. smanjen za gotovo 20 posto ali zadržana sva socijalna izdavanja

Sa 13 glasova ZA, bez glasa PROTIV i 6 SUZDRŽANIH glasova  gradski vijećnici su jučer usvojili rebalans Proračuna Grad Pule za 2020. godinu. Inicijalno usvojeni proračun Grada Pule za 2020. u iznosu od 553.620.134,18 kuna, uslijed razvoja situacije s pojavom pandemije koronavirusa te negativnih posljedica za gospodarstvo koje je virus generirao, smanjen je za 19,66 posto ili 108.817.977,74 kn te sada iznosi 444.802.156,44 kune. Važno je istaknuti kako unatoč nužnim rezovima proračuna, izravne pomoći najugroženijoj kategoriji stanovništva nisu smanjene. Također, s obzirom na trenutačne otežane okolnosti vezane za poslovanje poduzetnika, Gradska uprava odlučila je povećati izravne potpore poduzetnicima, a među njima su, kao jedna od najvažnijih, sredstva za sufinanciranje kamata na novu kreditnu liniju koju će Grad provesti zajedno s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i gradovima Istarske županije. Nadalje, direktne potpore za poduzetnike povećavaju se s 1,5 na 2,5 milijuna kuna.

 

Kao što je spomenuto, osnovni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2020. godinu su opći ekonomski pad i negativne posljedice za gospodarstvo uzrokovane pojavom COVID-a 19. Gotovo svi zaposleni u uslužnim djelatnostima zbog zabrane rada u mjesecima kad je pandemija bila na vrhuncu, bili su izravno na udaru te im je bilo ugroženo poslovanje.  Osim njih, smanjene gospodarske aktivnosti osjetili su i predstavnici djelatnosti koji nisu imali zabranu rada, no imali su poteškoća s naplatom svojih potraživanja. Korona kriza je ugrozila egzistenciju mnogih poduzetnika te zaposlenika i njihovih obitelji.

 

Zbog toga je Grad Pula još u ožujku, odmah po izbijanju krize, usvojio set solidarnih mjera za pomoć gospodarstvu i pulskim poduzetnicima. Iako su odgoda ili potpuno oslobađanje od plaćanja gradskih prihoda, odgoda plaćanja poreza na potrošnju, ili komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore, poreza na korištenje javnih površina i sl. neminovno generirali određene gubitke u gradskoj blagajni, riječ je o mjerama kojima je Grad očuvao gospodarske aktivnosti i radna mjesta u Puli u najizazovnijem razdoblju krize koja je pogodila cijeli svijet.

 

Osim ovoga, donesena je i odluka kojom su roditelji oslobođeni plaćanja mjesečne subvencije za program predškolskog odgoja tijekom razdoblja trajanja mjere o obustavi rada.

 

Istovremeno su i Vladine mjere imale izravan utjecaj na smanjenje proračuna jedinica lokalne samouprave – poput obustave, odgode ili potpunog oslobađanja od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe. Razumljivo je stoga da je Proračun pretrpio značajne gubitke na prihodnoj strani te je ovim rebalansom bilo potrebno izvršiti smanjenja na gotovo svim stavkama prihoda, a time i na stavkama rashoda.

 

Prihodi poslovanja rebalansom se smanjuju u ukupnom iznosu od 93.587.861,15 kuna ili 19,60 posto te iznose 383.805.265,42 kune. Najveće smanjenje odnosi se na prihode od poreza – koji se smanjuju za 42.370.000,00 kuna ili 23,70 posto te iznose 136.420.000,00 kuna. Prihodi po osnovi poreza i prireza na dohodak smanjuju se za 37.950.000,00 kuna ili 24,80 posto i iznose 115.050.000,00 kuna.

 

Smanjeni su i svi rashodi koji nisu neophodni za redovno funkcioniranje gradske uprave, mjesnih odbora i vijeća nacionalnih manjina.  Najveće smanjenje je u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu gdje se smanjuju sredstva za 80.544.085,20 kuna ili 36,82 posto te iznose 138.197.009,23 kune. Od toga gotovo polovica se odnosi na smanjenje Programa Izgradnje.

Kao što je uvodno navedeno, smanjenje je bilo potrebno izvršiti na gotovo svim stavkama s time da se nije smanjilo za pomoć najugroženijoj kategoriji stanovništva, odnosno zadržana sva socijalna izdavanja!

 

Od ostalih točaka dnevnog reda na sjednici Vijeća može se izdvojiti da su usvojena izvješća o poslovanju trgovačkih društava za 2019. godinu. Nadalje, donesena je i Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina te Odluka o stavljanju izvan snage Odluku o odgodi dospijeća poreza na potrošnju, obzirom je predmetno regulirano propisima kojima je uređen porezni postupak. Donijete su i Izmjene i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu, Zaključak o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu kao i Zaključak o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu.

 

Na aktualnom satu sjednice vijećnike je, pored ostalog, zanimalo o planovima uređenja Giardina, neugodnim mirisima na pojedinim dijelovima grada, pomoći poduzetnicima, upisima u dječje vrtiće, filmskom festivalu u Puli i drugo.

 

“Građani Pule upoznati su da smo ove godine imali u planu pokrenuti aktivnosti uređenja Giardina, jer svi znamo koliko su Giardini važni našim građanima.”, istaknuo je zamjenik gradonačelnika Robert Cvek dodavši da je u tom cilju bilo planirano oformiti Zeleno vijeće zajedno sa Zelenom Istrom, međutim nastupom krize s koronavirusom s tim se stalo. „Zeleno vijeće je trebalo funkcionirati tako da svi zajedno, struka, građani i civilno društvo zajedno daju svoj doprinos pri uređenju tog najzahtjevnijeg projekta našega grada. Moram istaknuti da u svim planovima novih Giardina su stabla sastavni dio uređenja“, naglasio je Cvek.

Ingrid Bulian pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu odgovarajući na pitanje buke od ugostiteljskih objekata na Giardinima pojasnila da se isto raspravilo s predstavnicima ugostiteljskih objekata te će Grad Pula, putem službe redarstva, redovno pratiti stanje temeljem kojega i poduzimati odgovarajuće aktivnosti kako iz svoje nadležnosti tako i u postupcima prema nadležnim instancama.

 

Igor Stari, direktor društva Pragrande d.o.o., referirajući se na pitanje vijećnika Siniše Gordića o neugodnim mirisima u pojedinim dijelovima grada pojasnio je kako je zbog većeg broja ljudi u gradu veći protok kanalizacije, temperature su visoke te je posebno napomenuo kako su  u pripremi projekti Pula Sjever i Pula Centar te će doći do rekonstrukcije svih vodova a pročistač se seli na drugu lokaciju, što će u konačnici znatno poboljšati stanje na terenu.

Gradonačelnik Pule Boris Miletić potom je zatražio riječ za komentar na konstatacije vijećnika Gordića.

„Osjećam potrebu da je nešto kažem, jer ispada kao da ne živimo u istom gradu. Nedavno smo mogli svjedočiti, nažalost i na veliku nesreću, velikim poplavama u gradu Zagrebu, a vi pričate o planovima u gradu Puli. Pa prisjetimo se, ne tako davno, što je bilo u Puli sa tridesetaka litara kiše po metru četvornom. Prisjetimo se, Croatia, Dom Mate Parlov, Južni bulevar, Portarata…Znate koliko smo sredstava utrošili upravo u oborinsku odvodnju u Gradu Puli. Da nama sada padne sto litara kiše na četvornom metru, sigurno bi negdje zaplivalo, ali ne kao nekada”, izričit će bio Miletić naglasivši da to nisu planovi već konkretna rješenja za grad. Nadalje, u svom osvrtu podsjetio je na izgradnju sustava kanalizacije u Puli.  „Kad govorimo o odvodnji fekalnih voda, cijela Puljština je završavala u pulskom zaljevu koji je bio jedna velika septička jama. Prekopali smo pola grada kako bi fekalne vode odvukli na pročistač.  Možda je nekima u oporbi krivo, ali i delfini su došli u pulski zaljev i ja sam na to ponosan radi budućnosti i naše djece. Nemojte pričati samo o planovima, to su konkretne realizacije! Riva nam je bila zatvorena pune dvije godine samo da bi mogli provući obalni kolektor“, kazao je pulski gradonačelnik.

Na pitanje upućeno pročelnici za financije Vesni Sajić o mjerama pomoći poduzetnicima, pročelnica je ponovila mjere koje je Grad Pula poduzeo kako bi se pomoglo poduzetnicima pogođenim krizom te naglasila da Grad Pula ima namjeru i dalje aktivno pomagati im. U Proračunu i njegovim izmjenama i dopunama u tu svrhu planirana su sredstva po više osnova, istaknula je Sajić.

„Grad Pula sudjelovat će u programu kreditiranja poduzetnika u suradnji s Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom i gradovima istarske županije. Kreditni fond bit će namijenjen za malo i srednje poduzetništvo, a financirat će se obrtna sredstva dok će dio biti namijenjen za investicije. Krediti će se kretati u iznosi od 50 tisuća kuna do 1,5 milijuna kuna, a kreditni potencijal za Grad je 70 milijuna kuna. Financirat će se kamate po navedenim kreditima sa jednim postotnim poenom“, istaknula je Sajić i dodala je Program u završnoj fazi te će se uskoro krenuti u realizaciju – Istarska županije će objaviti javni poziv bankama i nakon dobivanja ponuda znati će se ostali uvjeti, a operativno će se zahtjevi podnositi Istarskoj razvojnoj agenciji. „Grad Pula će sve naše poduzetnike informirati na vrijeme, odnosno čim budemo imali konačne podatke i znali koje će banke sudjelovati u programu“, pojasnila je Sajić. Uz navedeno drugi dio pomoći koji Grad Pula omogućuje poduzetnicima jesu direktne pomoći koje se isplaćuju i koje se izmjenama i dopunama Proračuna povećavaju sa 1,5 na 2,5 milijuna kuna.

S obzirom da su u posljednje vrijeme veliko zanimanje izazvala događanja oko održavanja Filmskog festivala, koji je u konačnici, iz mjera predostrožnosti, morao biti odgođen,  Gordana Restović direktorica Javne ustanove Pula Film Festival pojasnila je da će se, temeljem odluke Festivalskog vijeća, 67. Pulski filmski festival održati od 29. kolovoza do 4. rujna 2020., uz poštivanje epidemioloških mjera koje u tom razdoblju budu bile na snazi.

 

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Elvira Krizmanić Marjanović odgovarajući na pitanja o upisu djece u dječje vrtiće, prije svega zahvalila se vrtićima i svim djelatnicima na dobroj prilagodbi novonastaloj situaciji s korona virusom te je podsjetila da su upravo iz tog razloga roditeljima omogućeni on line upisi. „Već dugi niz godina Grad Pula nema liste čekanja. Mjesta ima dovoljno i sva djeca čiji roditelji ispunjavaju uvjete za upise bit će upisana“, zaključila je Krizmanić Marjanović.