01.08.2020

Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje na dijelu Musilske ulice

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Musilske ulice za potrebe izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje za građevinu stambene namjene na adresi Musilska 3. Odobrenje je izdano za razdoblje od 3. do 8. kolovoza 2020. godine. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.