12.08.2020

Uspješno priveden kraju edukativni projekt “ Razmisli, odvoji, štedi“ sufinanciran europskim sredstvima iz Kohezijskog fonda

Projekt „Razmisli, odvoji, štedi!“ uspješno je priveden kraju, ostvarene su planirane aktivnosti, projektni cilj te pokazatelji projekta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.197.845,49 kuna, od čega prihvatljivih troškova 1.173.470,49 kuna. Sufinanciranje projekta iz Kohezijskog fonda je 84,99% od ukupno prihvatljivih troškova i iznosi 997.449,81 kuna dok Grad Pula – Pola sredstvima iz Proračuna osigurava preostalih 15,01%. Razdoblje provedbe projekta je od 13.09.2018. do 13.08.2020. godine.

Projekt je bio usmjeren na osvještavanje građana o održivom gospodarenju otpadom na području grada Pule. Svrha projekta jest osigurati provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o odgovornom postupanju s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta, a sve u svrhu postizanja dugoročnih ciljeva Europske Unije (smanjenja količina proizvedenog komunalnog otpada, povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s  ciljem smanjenja nastanka otpada, pravilnog odvajanja otpada u kućanstvu, povećanja kućnog kompostiranja i ponovne uporabe predmeta te smanjenja ukupnih količina odlaganja otpada na odlagalište).

Projektom se provelo niz izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, kako slijedi. Od obaveznih aktivnosti, definiranih javnim pozivom,  izradilo se 7 vrsta letaka za različite skupine stanovništva s različitim temama; 2 vrste letaka: dvojezični letak (na hrvatskom i talijanskom jeziku) „Pametna kupovina“ i dvojezični letak „Ponovna uporaba“, koji su namijenjeni svim građanima Pule te su podijeljeni svim korisnicima usluga odvoza komunalnog otpada putem uplatnica. Izradilo se i 5 različitih vrsta letaka u formi bookmarka (posebno za djecu 2 vrste i za odrasle 3 vrste) na temu sprječavanja nastanka otpada, ponovna uporaba, odvajanje stakla, plastike i papira. Navedeni materijali podijeljeni su uz komunalne račune, predavanja i radionice koje su se održale u svim odgojno obrazovnim institucijama, mjesnim odborima, na specijaliziranim TV i radio emisijama, na javnim površinama i ostalim javnim ustanovama. Tijekom provedbe projekta, izradilo se sedam različitih plakata, od toga šest jumbo plakata te jedan trajni kaširani plakat veličine B1. Dvojezični  jumbo plakati  (na hrvatskom i engleskom jeziku) bili su postavljeni na  najfrekventnijim pozicijama u gradu. Teme jumbo plakata bile su su: općenito o gospodarenju otpadom, odvajanje otpada, pametna kupovina i ponovna uporaba. Isti su bili namijenjeni građanima i turistima. Trajni kaširani plakati veličine B1 namijenjeni su djeci od 7 do 15 godina, na temu „NE BACAJ U PRIRODU – vrijeme biološke razgradnje otpada u prirodi“ te su isti podijeljeni po svim školama u kojima je održana edukacija,  na području Grada Pule. Projektom su se izradile i dvije različite brošure: dvojezična brošura (na hrvatskom i talijanskom jeziku) na temu „Odvajanje otpada“ koja se podijelila svim građanima putem uplatnica te dvojezična brošura na temu „Kompostiranje“ koja se dijelila građanima pri edukacijama po mjesnim odborima. Od ostalih obveznih aktivnosti, realizirala se produkcija, emitiranje i sudjelovanje u specijaliziranim radijskim i TV emisijama (prilagođenih osobama s posebnim potrebama uz primjenu znakovnog jezik za gluhonijeme) raspoređenih tijekom provedbe projekta. Također, kroz obvezne aktivnosti izvršila se i nadogradnja mrežne stranice Grada Pule o gospodarenju otpadom te održavanje javnih i edukacijskih tribina na temu održivog gospodarenja otpadom po svim mjesnim odborima.

Od preporučenih aktivnosti održala su se predavanja/radionice po osnovnim i srednjim školama na temu sprječavanja nastanka i odvajanja otpada te ponovne uporabe predmeta. Održale su se i predstave za djecu predškolske dobi, izrađen je edukativni didaktički materijal za predškolsku djecu (bojanka, bojice i memory igrica) te za osnovnoškolsku djecu (radni listići), a sve na temu odgovornog postupanja s otpadom.  Organiziralo se i ostvarilo natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada te se izradio scenarij i emitirale su se radijske i televizijske reklame o gospodarenju otpadom za sve građane s područja obuhvata projekta.

Kroz cijeli projekt, vršila se kontinuirana promidžba i vidljivost projekta, za što je posebno osmišljen specifičan lik “RECIKLOMAN“ – superheroj kampanje te se kreirao vizualni identitet i logotip kampanje, koji je pratio sve aktivnosti tijekom cijelog trajanja projekta.

Provedbom aktivnosti u projekt se uključilo stanovništvo grada Pule te turisti, a u planu je nastaviti s informiranjem i educiranjem građana o održivom gospodarenju otpada, i nakon završetka projekta, sve u cilju nastavka puta održivog razvoja.