27.08.2020

Izgradnja priključka na javni sustav sanitarne odvodnje na dijelu Premanturske ceste

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu Premanturske ceste kod. k.br. 16 za potrebe izgradnje priključka
na javni sustav sanitarne odvodnje za građevinu stambeno – poslovne namjene. Odobrenje je izdano za razdoblje od 31. kolovoza do 5. rujna 2020. godine.
Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.