31.08.2020

Kakvoća mora za kupanje na plažama u Istarskoj županiji u 2020. godini – VIII. uzorkovanje

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 24. do 26. kolovoza 2020. godine, proveo VIII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 22 ºC do 27 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22 ºC do 29 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 211 mjernih točaka odnosno u 98.14 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na dvije mjerne postaje (Umag, TN Stella Maris – Laguna ispod aquagana, Tar-Vabriga, Tarska vala), odnosno 0.93% zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na dvije mjerne postaje (Valbandon, Fažana, AC Bi Village-Plaža Bival, Vodnjan, Peroj-Božinka), odnosno 0.93% zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca.