09.09.2020

Privremena regulacija prometa u Negrijevoj ulici

Za potrebe izvođenja radova na sanaciji nogostupa u Negrijevoj ulici, u dužini od cca 200 metara do Budicinove ulice, predviđeno je zauzimanje jednog kolnog traka mehanizacijom. Privremeno će se ukinuti uzdužna parkirna mjesta na tom dijelu prometnice, a sve kako bi se i dalje odvijao promet svih vozila pod privremenom regulacijom prometa, koja je na snazi do 18. rujna 2020. godine.

Za vrijeme trajanja navedenih radova, mole se svi sudionici u prometu na dodatan oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.