11.09.2020

Korištenje gradskih sportskih dvorana i školskih sportskih dvorana

Gradske sportske dvorane mogu obavljati djelatnost, pod uvjetom da Uprave gradskih sportskih dvorana izrade Protokol za sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim sportskim dvoranama, koji uključuju sve epidemiološke zaštitne mjere, a koje su date u preporukama
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te se odnose na treninge/utakmice u zatvorenim sportskim objektima, i na preporuke za čišćenje i dezinfekciju prostora. Navedeni protokoli odobreni od strane osnivača, putem Stožera civilne zaštite Grada/Općine
dostavljaju se na odobrenje Stožeru civilne zaštite Istarske županije.
***
Školske sportske dvorane pristup kojima ne zahtjeva prolaz kroz prostore škole, već se isključivo može koristiti direktan ulaz izvana, odlukama ravnatelja, Stožera civilne zaštite Grada/Općine, uz prethodnu suglasnost osnivača, te suglasnost Stožera civilne zaštite Istarske županije, mogu se dati na korištenje vanjskim korisnicima uz donošenje protokola za
sportsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim školskim sportskim dvoranama sa uvjetima identičnim kao i za gradske dvorane.
Ova Odluka o korištenju školskih sportskih dvorana vrijedi isključivo do donošenja Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku odvijanja nastave tjelesne zdravstvene kulture u sportskim dvoranama.


Daljnje korištenje školskih sportskih dvorana ovisit će o Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja, vlasnika/osnivača uz donošenje posebnog protokola mjera.