14.09.2020

Bale Valle Architectural Workshop

 

U Balama se od 12.-19.09.2020. održava Bale Valle Architectural Workshop – međunarodna arhitektonska radionca pod mentorstvom Antuna Sevšeka (ZG). Radionica u organizaciji Društva arhitekata Istre DAI-SAI i udruge Metamedij dio je Mi plus projekta koji se bavi razvojem programa nezavisne kulture i novomedijske umjetnosti s ciljem stvaranja uvjeta za osnivanje kulturnog centra za produkciju i nezavisnu kulturu u Istri. Upravo je ideja osnivanja ovakvog centra tema radionice na kojoj će se izrađivati i predlagati idejna rješenja prenamjene, odnosno smještaja produkcijskog, prezentacijskog i edukacijskog centra u prostor bivše kino dvorane u Balama. U rješavanju ovih zadanih suprotnosti,  odnosno smještajem urbanog, globalnog i suvremenog programa u ruralni, lokalni i povijesni kontekst, leži potencijal za razvoj jedinstvenog kulturnog proizvoda u Hrvatskoj i Europi – međunarodnog referentnog centra za istraživanje, razvoj i primjenu suvremene umjetnosti i novih tehnologija.

Svakodnevno, nakon radionica, sa početkom u 18:00 sati u prostoru bivše kino sale organizirane su tematske prezentacije:

  • Subota 12.09. – Metamedij
  • Nedjelja 13.09. – Antun Sevšek
  • Ponedjeljak 14.09. – Nataša Nefat
  • Utorak 15.09. – Visualia festival
  • Srijeda 16.09. – Šikuti machine (Darko Pekica)
  • Četvrtak – 17.09. – Dragana Sapanjoš
  • Petak 18.09. – Dean Skira
  • Subota 19.09. – Javna prezentacija radova B-V-A-W

Prezentacije se mogu pratiti i putem ZOOM konferencije.