21.09.2020

Radovi na kabelskoj kanalizaciji u Ulici Valmade i Rovinjskoj ulici

Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. Zagreb odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u Ulici Valmade radi sanacije kvarova, zamjene zdenaca i  ugradnje novih zdenaca na postojećoj kabelskoj kanalizaciji. Odobrenje je izdano do 21. listopada 2020. godine, a građevinske radove izvodi trgovačko društvo Telemontaža d.o.o. Zagreb.

Nadalje, Trgovačkom društvu Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. odobreno je i izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste (nogostup) i uvođenje privremene regulacije prometa u Rovinjskoj ulici kod k.br. 11 radi izgradnje priključka postojećeg objekta na javnu elektroničku komunikacijsku mrežu HT-a. Iste građevinske radove izvodi društvo podnositelj zahtjeva s planiranim završetkom do kraja mjeseca rujna 2020. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremene regulacije prometa te se mole građani za strpljenje i razumijevanje te poštivanje istih.