22.09.2020

Započeli radovi na vodovodnoj mreži Banjole – Jug

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Banjole „Jug“ započeli su prošloga tjedna, a riječ je o iznimno vrijednom projektu sufinanciranom bespovratnim sredstvima Europske unije.  

Rekonstrukcija vodovodne mreže u naselju Banjole – jug doprinijeti će povećanju kapaciteta i kvalitete vodoopskrbe lokalnog stanovništva odnosno osiguranju zdravstvene ispravnosti vode za piće. Rekonstruirati će se postojeća pod kapacitirana i nekvalitetna vodovodna mreža na području naselja Banjole „Jug“ u svrhu povećanja kapaciteta i osiguranja kvalitete vodoopskrbe stanovnika naselja Banjole  te protupožarne zaštite. Radovi će se izvoditi na temelju izdane pravomoćne Građevinske dozvole  u skladu s Glavnim projektom  naziva „Vodovodna mreža za potrebe naselja Banjole Jug“.  Projektom je predviđena ugradnja 1.250 m’ novog vodoopskrbnog cjevovoda iz nodularnog lijeva DN 200, 1.300 m’ cjevovoda iz nodularnog lijeva DN 100 i 55 m’ cjevovoda od PE-HD cijevi DN 63. Projektirani cjevovod spojit će se na postojeći vodoopskrbni sustav. Predviđena je ugradnja nadzemnih protupožarnih hidranata.

Ukupan iznos vrijednosti građenja rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Banjole „jug“ iznosi 4.979.950,25 kn bez PDV-a , vrijednost nadzora i koordinatora zaštite na radu iznosi 90.137,10 kn bez PDV-a. Izvođač  radova je Vodovod montaža d.o.o. Osijek ,a uslugu  nazora  i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova vrši  Via-ing d.o.o. Pula. Radovi su započeli 15. rujna 2020. godine, a planirani završetak predviđen je do 01. lipnja 2021. godine.

Projekt je financiran iz podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male  infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020., a sve temeljem provedenog natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ od dana 11. srpnja 2018. godine s njegovom izmjenom od dana 11. listopada 2018. godine.