30.10.2020

Erasmus+Sport 2020, Mala suradnička partnerstva – Skills4Sport

U travnju ove godine Općina Medulin je zajedno s partnerima:  Sportskom zajednicom Općine Medulin,  Općinom Cerklje (SLO), Općinom Marcali (HUN) i Active Centrom iz Rijeke prijavila projekt Skills 4 Sport. Projekt će se provoditi tijekom 18 mjeseci a njegova vrijednost je 59.600,00 EUR-a.

U projektu će sudjelovati ukupno 75-toro djece koja će sudjelovati na dva sportska događaja od kojih će se jedan održati u Medulinu, gdje će djeca sudjelovati u ronjenju, plivanju i surfanju na dasci, dok će u Cerklju djeca sudjelovati u skijanju i snowbordanju.

Osim samih praktičnih znanja koje će djeca steći, sudjelovati će, zajedno sa svojim trenerima i voditeljima na radionicama, i to u Medulinu na radionicama  mentalnog treninga, primjene moderne tehnologije u praćenju napretka sportaša te pravilne prehrane sportaša dok će se u Cerklju  održati radionice nutricionizma i rada s mladim sportašima.

Održati će se i 4 radionice  partnera i to:

U Marcaliu: radionica o najboljoj praksi korištenja EU fondova u razvoju sporta, Prezentacija projekata koji su financirani  iz programa Erasmus + Sport

U Medulinu: radionica o uporabi lokalne infrastrukture u sportu prezentacija lokalne sportske infrastrukture

U Cerklju: provedba nacionalnog programa dualne  karijere sportaša, Prezentacija primjera implementacije europskih smjernica u dualne karijere sportaša

U Cerklju: Implementacija EU politika u razvoj sporta, Prezentacija primjera EU politika u sport s naglaskom na jedinice lokalne samouprave

Tijekom projekta izraditi će se mobilna aplikacija koja će omogućavati korisnicima vođenje podataka o treninzima, prehrani, mentalnom treningu, a izraditi će se i web kuharica s naglaskom na nutritivne vrijednosti jelovnika sportaša.