04.11.2020

Konstituirano Županijsko popisno povjerenstvo za područje Istarske županije

U sjedištu Istarske županije, u Puli, danas je održana konstituirajuća sjednica Županijskog popisnog povjerenstva za područje Istarske županije čiji je predsjednik obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin; tajnica Sandra Kontošić, voditeljica Područne jedinice za Istarsku županiju Državnog zavoda za statistiku, a koordinatorica za područje Istarske županije Ksenija Miloš, viša stručna savjetnica u Službi statistike stanovništva DZS. Ostali članovi su: pročelnik Područnog ureda za katastar Pula Državne geodetske uprave dr. sc. Aldo Sošić; pročelnica Stručne službe Skupštine Istarske županije Vesna Ivančić; županijska pročelnica za proračun i financije Tatjana Matošević te voditeljica županijskog Odsjeka za opće poslove, matičarstvo i osobna stanja građana Iva Vitasović.

Kako je naglasio župan Radin u tijeku su pripremne aktivnosti za Popis stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, a za čiju je koordinaciju,  nakon preuzimanja poslova bivšeg Ureda državne uprave, zadužena Istarske županija. Sukladno Zakonu o popisu stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, poslovi Županijskog popisnog povjerenstva su između ostalog  imenovanje kontrolora i popisivača i davanje ovlaštenja za provedbu Popisa prema uputama DZS, osnivanje popisnih centara i imenovanje voditelja popisnih centara; osnivanje ispostava i popisnih povjerenstava ispostava; koordinacija i nadzor rada popisnih povjerenstava ispostava te obavještavanje stanovništva o Popisu na području za koje je osnovano povjerenstvo.

Popis će trajati od 1. travnja do 7. svibnja 2021. godine, a provodit će se prema stanju na dan 31. ožujka 2021. godine, što će se smatrati referentnim trenutkom Popisa. Također, Popis će se provoditi na dva načina, odnosno osobe će se moći popisati samostalno kroz sustav e-Građani ili će za njih to učiniti popisivači pomoću elektroničkih uređaja. Popis će se provoditi u dvije faze. Prva faza trajat će od 1. do 10. travnja samostalnim popisivanjem stanovništva kroz sustav e-Građani. Tijekom druge faze, od 16. travnja do 7. svibnja, popisivači će obavljati popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom te će ujedno vršiti kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi. 

Državni zavod za statistiku će tijekom provedbe Popisa 2021. godine postupati sukladno preporukama Stožera civilne zaštite RH, a sudionici popisivanja će dobiti adekvatne i pravovremene upute za postupanje.