09.11.2020

Započinje rekonstrukcija dijela Premanturske ceste uključujući izgradnju rotora na raskrižju sa Valdebečkim i Kavrerskim putem.

 
„Sljedeća godina nije godina velikih infrastrukturnih projekata u centru grada ali će se potrebna sredstva usmjeriti u realizaciju jednako važnih projekata poput rekonstrukcije Premanturske i Valdebečkog puta. Ovaj projekt višegodišnja je želja mještana i Mjesnog odbora Valdebek i upravo rješavanjem dionice Premanturske ceste s izgradnjom rotora te potom, između ostalog, i dijela Valdebečkog puta uspjet ćemo postići znatno veću sigurnost i protočnost prometa kako za lokalno stanovništvo tako i za sve ostale sugrađane koji prometuju ovim frekventnim dionicama. Siguran sam  da će se radovi završiti u zacrtanim rokovima i da će građani biti zadovoljni učinjenim“, istaknuo je Robert Cvek, zamjenik gradonačelnika Pule na današnjoj konferenciji za medije na kojoj je najavljen početak radova rekonstrukcije Premanturske ceste uključujući i izgradnju rotora na raskrižju sa Valdebečkim i Kavrerskim putem, a koji radovi predstavljaju prvu fazu realizacije cjelovitog projekta za koji je provedena zajednička nabava s društvom Vodovod Pula d.o.o. ukupne vrijednosti 10,2 milijuna kuna. Isto tako zamjenik gradonačelnika posebno je istaknuo kako je dogodine u planu još nekoliko sličnih projekata koje su građani Pule na sastancima i tribinama za proračun iznijeli kao važne i prioritetne za njihovu kvalitetu života  poput Šišanske ceste i Paduljskog puta.

U sklopu zajedničke nabave, osim navedene rekonstrukcije Premanturske i izgradnju rotora,  projekt, između ostalog, obuhvaća i izgradnju dijela  Valdebečkog puta te vodovodne mreže u zoni zahvata, a rok izvođenja svih planiranih radova je 150 dana, istaknula je Ingrid Bulian pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu.

Naime, s izvođačem radova pulskim društvom Cesta d.o.o. zaključen je Okvirni sporazum o izvođenju radova, koja realizacija će se izvoditi u fazama.

Prva faza obuhvaćaju izgradnju dijela Premanturske ceste do Wolffove ulice u dužini od oko 196 metara, uključujući i izgradnju rotora na raskrižju sa Valdebečkim i Kavrerskim putem, izgradnju Kavrerskog puta u dužini od oko 36 metara te dijela Valdebečkog puta u dužini od oko 56 metara. Osim izgradnje prometnih površina u sklopu radova po prvoj fazi izgradit će se i obostrani nogostupi, oborinska odvodnja, javna rasvjeta i elektronička komunikacijska infrastruktura (EKI). Nadalje izvesti će se potporni zidovi na dijelu Premanturske između raskrižja Prematurska/Valdebečki put i Premanturska/Wolffova te izmještanje i zaštita elektroenergetske mreže  na dijelu Premanturske između raskrižja Prematurska/Valdebečki put i Premanturska/Wolffova.

Današnjim uvođenjem u posao izvođača radova započelo se s pripremom terena, odnosno gradilišta dok konkretni radovi na samoj rekonstrukciji prometnih površina planiraju započeti 17. studenog 2020. godine kada će se dionica Premanturske ceste zatvoriti za prometovanje uz osigurane obilazne pravce, pojasnio je inženjer gradilišta Ivan Fabris, iz društva Cesta d.o.o., a o čemu će građani biti na vrijeme informirani.

Nakon što se izvedu radovi po prvoj fazi, kao što je uvodno istaknuto, temeljem Okvirnog sporazuma, nastavit će se s ostalim planiranim radovima koji se odnose na rekonstrukciju dijela Valdebečkog puta do Ulice Jasne Crnobori, rekonstrukciju Premanturske do Alverdea, odnosno sve planirane dionice zajedno sa radovima na vodovodnoj mreži.

Projektant je društvo Via ing d.o.o. Pula, a nadzor će vršiti Učka konzalting d.o.o. Pula.

Sanacija, uređenje i modernizacija prometne infrastrukture doprinosi kvaliteti življenja u gradu Puli stoga iste aktivnosti spadaju u prioritetne aktivnosti gradske uprave. Razvojem prometne infrastrukture teži se dodatno podići razinu sigurnosti i prometne protočnosti za sve sudionike u prometu te se unaprijed mole građani za strpljenju i razumijevanju za vrijeme odvijanja istih radova.