15.01.2021

Nižom cijenom vodnih usluga potiče se razvitak poduzetništva u poljoprivredi

Novom kategorijom cijene vodne usluge javne vodoopskrbe za korisnike priključka za poljoprivredu/navodnjavanje koja je namijenjena registriranim poljoprivrednicima koji spadaju u tu kategoriju sukladno općim i tehničkim uvjetima, sa dosadašnjih 30 kuna mjesečno fiksnog dijela osnovne cijene vodne usluge i 11,41 kuna varijabilnog dijela, smanjuje se na 15 kuna fiksne cijene i 3,41 kuna varijabilnog dijela. Odnosi se to na obiteljska stambena gospodarstva, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, trgovačka društva ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te urbane vrtove i javne zelene površine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Na taj način doći će do rasterećenja subjekata koji se bave poljoprivrednom djelatnošću a time i poticanja razvitka poduzetništva u poljoprivredi.

„Novom kategorijom cijene vodne usluge za registrirane poljoprivrednike – proizvođače poljoprivrednih proizvoda težimo olakšati im poslovanje i potaknuti razvoj poljoprivrede na ovom području. Novu kategoriju cijene usluge moći će koristiti svi koji budu zadovoljavali propisane tehničke uvjete što znači da će biti namijenjena upravo  onima koji će razvijati takvu granu djelatnosti.“, istaknuo je Dean Starčić, direktor trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o..

Gradonačelnik Grada Pule je donio Zaključak o davanju  suglasnosti na  Odluku o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe, nakon što je Savjet potrošača javnih usluga Grada Pule osnovan kao savjetodavno tijelo Gradonačelnika dao pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe. Odluka će se primjenjivati od 1. veljače 2021. godine i uz elaboriranu novu kategoriju cijene vodne usluge za poljoprivrednike, cijene  vodnih usluga za ostale kategorije ostaju iste kao i do sada: korisnici u stambenim prostorima i dalje će plaćati fiksni dio osnovne cijene vodne usluge 15 kuna mjesečno, a varijabilni dio 4,95 kuna po m3, korisnici u poslovnim prostorima fiksni dio 30 kuna mjesečno, a varijabilni dio 11, 41 kunu po m3,  te socijalno ugroženi građani plaćat će fiksni dio cijene 9,00 kuna, a varijabilni dio cijene  2, 80 kuna po m3.

Naime, budući nije došlo do osnivanja jedinstvenog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području, postojeći javni isporučitelji vodnih usluga, u prijelaznom razdoblju, donose odluke o cijeni vodnih usluga temeljem Zakona o vodnim uslugama (članak 109. Zakona o vodnim uslugama).