11.02.2021

Privremena regulacija prometa u Marulićevoj ulici

Trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje odobreno je izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa u Marulićevoj ulici za potrebe rekonstrukcije četiri slivnika i izgradnje priključka na javni sustav sanitarne odvodnje poluugrađene poslovno-stambene građevine.

Radove izvodi trgovačko društvo L Gradnja d.o.o. Pula.

Odobrenje se izdaje za razdoblje od 11. do 19. veljače 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje prometne signalizacije.