22.02.2021

Redovno održavanje oborinske odvodnje – čišćenje kolektora Pragrande

U okviru redovnog održavanja sustava oborinske odvodnje grada Pule, Pragrande d.o.o. vrši radove na čišćenju oborinskog kolektora Pragrande u Flaciusovoj ulici kod zgrade glavne pošte u dužini od 170 metara.

Radove će djelatnici Pragrandea d.o.o. izvoditi specijalnim vozilima za usisavanje i ispiranje kanala pod visokim tlakom, uz ugovorene izvođače za ronilačke radove u samom kanalu.

U srpnju 2015. godine pušten je obalni kolektor u punu funkciju, kada su se osigurali uvjeti za preusmjeravanje svih direktnih ispusta iz pulskog zaljeva u sustav javne odvodnje. Dodatno je, tijekom 2016. godine, na kanalu Pragrande ugrađena hidromehanička oprema čime je zatvoren sustav mješovite odvodnje prema moru, a otpadne vode su preusmjerene putem crpne stanice Pošta na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Valkane. Time je zaustavljeno dugogodišnje onečišćenje Pulskog zaljeva otpadnim vodama i osigurali su se kontrolirani uvjeti u kanalu Pragrande, nezavisni od plime i oseke, što omogućava nesmetano i temeljito čišćenje kanala od taloga nanesenog za vrijeme oborina.

Aktivnost čišćenja kanala Pragrande ugradnjom navedene opreme postao je dio redovitog godišnjeg programa održavanja sustava odvodnje što, osim sprječavanja zagađenja pulskog zaljeva, doprinosi značajno smanjenju mogućnosti plavljenja niskih gradskih zona.

Na taj se način osigurava ispravan rad sustava bez negativnih utjecaja na okoliš i stanovništvo.

U razdoblju  od 22 sata uvečer do 6 sati ujutro, svaku noć od danas do 26. 2. na snazi će biti privremena regulacija prometa. Mole se građani za povećan oprez u prometu.