03.03.2021

Uz sadnju stabala u tijeku i proljetno uređenje javnih zelenih površina u gradu Puli

Uz spomenutu sadnju 27 stabala raznih vrsta – lipe, platane, lagestremije, likvidambra  koja će se izvršiti u sklopu ovotjedne kolektivne akcije sadnje stabla te recentno izvršenu sadnju više od 10 stabala  na Rivi, u Ulici starih statuta, u Arsenalskoj ulici (piniji, crnike, ladonje, platane) u nastavku aktivnosti održavanja i obogaćivanja javnih zelenih površina na području grada Pule, koje se redovito izvode kroz aktivnosti Hortikulture Pula Herculanee, planirana je  proljetna sadnja 20 tisuća sezonskog cvijeća (ljetnica) i to prvenstveno po parkovnim površinama. Osim toga izvršit će se i nadopuna, odnosno dosadnja grmova i živica na postojećim, ranije uređivanim površinama kao zamjenska sadnja za sadnice koje su oštećene, osušene ili otuđene. Navedene su aktivnosti planirane u narednih mjesec dana, sve sukladno vremenskim uvjetima.

Nadalje, u sklopu proljetnih radova koji, u ovisnosti o povoljnim vremenskim uvjetima započinju početkom ožujka, pa i nešto ranije, vrši se okopavanje, plijevljenje, orezivanje i uređenja ukrasnog bilja po parkovima i drugim lokacijama gdje je bilje posađeno.

Isto tako, dodajmo da će se, kada prestane opasnost od proljetnih mrazeva odmotati i palme na rivi, te se redovito provodi i zaštita bilja od bolesti štetnika.

Pored toga, od novih površina planira se pristupiti uređenju rotora u Valturskoj  te rotora Rizzijeva – Voltićeva kao i krajobrazno uređenje zelene površine ispred bedema u Carrarinoj nastavno na okončanje svih radova po projektu rekonstrukcije javne rasvjete.
Također, kroz naredno razdoblje započet će se izradom projektne  dokumentacije za uređenje više novih zelenih površina na području grada, a koji će se projekti  raditi ponajprije u suradnji s Vijećima mjesnih odbora.

 „Moramo biti svjesni da su nam zelene površine itekako važne i za zdravlje i za općenito kvalitetu života. Zaštita i očuvanje okoliša stoga nije izbor već obaveza svih nas i jedini ispravan put održivog razvoja. Voditi računa u kakvom ćemo stanju prirodu ostaviti narednim generacijama mora biti osviješteno u svakom trenutku.“, istaknula je zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci koja je podsjetimo jučer zajedno sa dječicom Dječjeg vrtića Zvjezdice sudjelovala u sadnji stabala na javnoj zelenoj površini u Koparskoj ulici u sklopu akcije „Zasadi stablo, ne budi panj!“.