09.03.2021

Privremena regulacija prometa u Radićevoj ulici

 
Trgovačkom društvu TGT-ADRIATIK d.o.o. odobreno je izvođenje građevinskih radova na javnoj zelenoj površini uz Radićevu ulicu, dio k.č. 366/1 k.o. Pula u svrhu izgradnje polupodzemnih spremnika.

Odobrenje za izvođenje radova izdano je za razdoblje od 9. do 24. ožujka 2021. godine.

Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa te se mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije.