10.03.2021

PREDSTAVLJEN PRIJEDLOG LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE 2021.-2025. OPĆINE MEDULIN

Vatrogasni dom u Medulinu bio je u utorak navečer domaćin predstavljanja prijedloga Lokalnog programa za mlade Općine Medulin  za razdoblje 2021. – 2025. godine uz  prisutnost predsjednika općinskog vijeća Dražena Miškovića, vijećnika općinskog vijeća, načelnika Općine Medulin Gorana Buića, ravnateljicu Zaklade Istra Helge Možé, članova savjeta mladih, zainteresiranih  predstavnika mladih te službenika općinske uprave.

Načelnik Goran Buić izrazio je zadovoljstvo izrađenim prijedlogom Lokalnog programa, osobito stoga što je sudjelovao u radu svih fokus grupa, te  iz prve ruke saznao što sve mladima treba, što žele, što im smeta. Upravo zahvaljujući projektu koji provodimo „Mladi za Medulin – djeluj lokalno“ uz financiranje iz programa Erasmus+ uspostavili smo nove kanale komuniciranja  mladih i donositelja odluka na način da se mladima omogući što veći utjecaj na kreiranje politika za mlade te na donošenje odluka koje su  važne za mlade. Naglasio je da je  najvažnije u međusobnom odnosu uzajamno povjerenje i otvorenost, jer ćemo samo tako zajedno moći ostvariti sve projekte i ciljeve koje nam postavlja novi  Program, a čak ako nešto ne bude moguće ostvariti, presudno je da  obje strane znaju zašto nešto nije bilo moguće ostvariti.

Zamjenik predsjednice Savjeta mladih Sandro Radošević kratko je potrebno još uložiti zadnje napore  te kroz javno savjetovanje dati svoje primjedbe i prijedloge na prijedlog Programa, a onda nas sve zajedno čeka veliki posao provedbe istoga.

U ime Zaklade Istra – izrađivača Programa, Helga Može Glavan ukratko je predstavila način izrade Programa, kroz prikupljanje informacija, podataka, anketa, intervjua i fokus grupa, te  naglasila da se zapravo radi  o strateškom dokumentu kojeg će usvojiti Općinsko vijeće i kojeg će se trebati držati pri planiranju proračuna.

Istaknula je da su fokus grupe bile najvrjedniji alat izrade Programa jer je iz njih proizašao niz prijedloga ne samo za Program za mlade već i za programe udruga koje se namjeravaju javljati na natječaje javnih potreba. Upravo kroz fokus grupe iskristalizirale su se tzv. predmjere Programa i to: informiranje, mobilnost i stambena politika.

Predsjednik općinskog vijeća Dražen Mišković naveo je kako  su nakon  izrade prošlog lokalnog programa osnovane dvije izrazito aktivne udruge mladih, pa ako i ovaj novi Program  dovede do  toga, biti će vidljivo da smo napravili dobar posao.

Načelnik Općine Goran Buić  na kraju je podsjetio da javno savjetovanje traje do 15. ožujka i još jednom pozvao  sve zainteresirane da se uključe u savjetovanje putem obrasca koji se nalazi na  web stranici Općine Medulin:  www.medulin.hr. Lokalni program planira se donijeti na sjednici općinskog vijeća prije njegovog raspuštanja, a to će svakako biti još jedan korak ka stjecanju statusa općine odnosno grada mladih.