18.03.2021

Herculanea:odvoz glomaznog otpada – MO STARI GRAD, MO BUSOLER I MO MONTE ZARO

ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA – MO STARI GRAD, MO BUSOLER, MO MONTE ZERO

Herculanea Pula: odvoz glomaznog otpada:

MO Stari Grad
23.03. 2021. Giardini kod Taxista od 12.00 do 18.00 sati
243. 03.2021. na Rivi kod katedrale od 12.00 do 18.00 sati
MO Busoler
25.03.2021. Šišanska cesta – ulaz u Busolersku šumu od 12.00 do 18.00 sati
26.03.2021. Šikići – kod stare škole od 12.00 do 18.00 sati
MO Monte Zaro
27.03.2021. Rovinjska ulica (kod bunkera) od 8.00 do 13.00 sati