25.03.2021

Predstavljen „Proračun u malom Općine Medulin za 2021. godinu

Predsjednik Općinskog vijeća općine Medulin Dražen Mišković i pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Silvija Perica predstavili su u vijećnici Općine Medulin informativnu brošuru „Proračun u malom Općine Medulin za 2021. godinu“, koji predstavlja sažetu verziju dokumenta Proračuna Općine Medulin za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu. 

 

Ovaj dokument pripremljen je kako bi se mještanima približio općinski proračun na vrlo jednostavan i slikovit način. 

 

Predsjednik Općinskog vijeća Dražen Mišković istaknuo je kako je proračun planiran na realnim temeljima te kako vjeruje da će se realizirati u skladu s planiranim projektima. 

Svjesni kako bez ulaganja nema ni napretka, osigurana su znatna sredstva za vrlo važna investicijska ulaganja u poboljšanje komunalne infrastrukture kao što su prometnice s fekalnom kanalizacijom i oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, pješačko biciklističkim stazama, dječjim igralištima, plažama, grobljima, i drugo. 

 

Znatna sredstva ulažu se i u unaprjeđenje uvjeta života obitelji i mladih, uz osiguravanje kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja u suvremenim vrtićima i školi. 

Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije navela je kako je proračun jedan od najvažnijih dokumenata Općine, odnosno temeljni dokument kojim sa planiraju svi prihodi, rashodi i razvojni projekti. 

 

Proračun predlažu stručne službe, općinske tvrtke i ustanove, mjesni odbori te od ovog proračuna i mještani koji su predlagali projekte i aktivnosti za koje žele da se realiziraju. 

Nakon prikupljanja prijedloga načelnik je predložio proračun, a Općinsko vijeće isti je i prihvatilo. 

 

Obzirom da je proračun vrlo kompliciran i obiman dokument od preko stotinjak stranica, u cilju približavanja proračuna mještanima izrađena je danas predstavljena knjižica u kojoj je prikazano od kuda dolaze općinski prihodi i u što se sve ulažu. 

Tako je, na primjer, vidljivo da od 100 milijuna kuna, koliko iznosi ovogodišnji proračun, preko 33% prihoda čine prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama te 30% prihodi od poreza. 

 

Isto tako, vidljivo je da se za program održavanja komunalne infrastrukture ulaže 13,6 milijuna kuna, dok je za kapitalna ulaganja po mjestima planirano preko 30 milijuna kuna. 

Prikazani su i projekti po pojedinim naseljima, a nabrojano je i niz rashoda koji se financiraju iz proračunskih prihoda, kao na primjer rashodi iz kulture, sporta, socijalne, zdravstvene i civilne zaštite i slično. 

 

Dražen Mišković naveo je kako se u proračunu znatna sredstva ulažu u otplatu kredita za Opću bolnicu Pula, dodatni standard hitne medicinske pomoći, naglasivši kako su nam svima te usluge sve važnije. 

 

Primjerak brošure biti će podijeljen kućanstvima uz račune za komunalnu naknadu, a dostupan je i na web stranicama Općine Medulin u PDF formatu na adresi: http://medulin.hr/proracun/, pod nazivom “Brošura – Proračun u malom Općine Medulin 2021.pdf”, kao i na općinskoj porti.